OBAM Investment Management

Het beste duurzame rendement, tegen een aanvaardbaar risico en lage kosten, door te investeren in een geconcentreerde portefeuille van de meest toekomstbestendige bedrijven ter wereld, dat is waar wij bij OBAM Investment Management voor staan.

OBAM Investment Management is de trotse beheerder van het wereldwijde aandelenfonds OBAM. Met meer dan 85 jaar beleggingshistorie is OBAM één van de oudste Nederlandse beleggingsfondsen.

Onze missie

Bij OBAM IM zijn wij gepassioneerd bezig met investeren. Wij beleggen wereldwijd in kwaliteitsbedrijven en wij trachten door middel van actief beheer tot een hoger rendement te komen dan onze  referentiebenchmark, de MSCI All Countries World Index. Wij doen dit door middel van diepgaande research, waarbij wij focussen op de lange-termijn, structurele groeitrends, kwaliteit en waardering. Hierbinnen staat duurzaamheid centraal! Wij streven naar duurzaam behaalde rendementen en doen dat met respect voor het milieu, de mens en de samenleving als geheel. In onze investeringsbeslissingen maken wij waar mogelijk een positieve impact.

Onze duurzame beleggingsstrategie

Onze duurzame beleggingsstrategie is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Bedrijven waarin OBAM IM namens het fonds belegt, moeten voldoen aan onze duurzaamheidsprincipes. Onze duurzaamheidsprincipes zijn gebaseerd op de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact is een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief dat bedrijven oproept om 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie na te leven. Bedrijven die niet voldoen aan de duurzaamheidsprincipes en niet in staat zijn en/of niet bereid zijn hun gedrag te verbeteren worden uitgesloten.
  2. Wij zijn van mening dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van een bedrijf. Wij identificeren, beoordelen en monitoren duurzaamheidsrisico’s van (potentiële) portefeuillebedrijven. Daarnaast hanteren wij een strikt uitsluitingsbeleid waarbij wij, onder andere, niet investeren in producenten controversiële wapens, palmolie, tabak, kernenergie en fossiele energie. De mate waarin bedrijven in deze industrieën worden uitgesloten is afhankelijk van de uitsluitingniveaus die wij hebben vastgesteld.
  3. OBAM onderschrijft de 17 SustainableDevelopment Goals (SDG’s) zoals die zijn vastgelegd door de Verenigde Naties. Wij sluiten bedrijven uit van investeringen indien ze een of meerdere SDG’s schenden en niet in staat zijn en/of niet bereid zijn hun gedrag te veranderen/verbeteren. Daarnaast hebben wij vijf SDG’s geselecteerd waaraan wij proactief een bijdrage willen leveren.