Eerste USD 1 miljard Waterobligatie

Bron
NWB Bank

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de “NWB Bank”) heeft een zeer succesvolle 10 jaars-benchmark Waterobligatie uitgegeven ter grootte van USD 1.000.000.000. Deze succesvolle transactie markeert NWB Bank’s eerste Green Bond in USD na uitgifte van twee eerdere EUR Green Bonds: EUR 1 miljard 10-jaars in 2015 en EUR 500 miljoen 5-jaars in 2014. Het is tevens de banks eerste USD benchmark uitgifte dit jaar.

Deze nieuwe Green Bond benchmark uitgifte onderstreept opnieuw de rol van de NWB Bank als een robuuste en duurzame financiele partner voor de Nederlandse publieke sector. De NWB Bank is een publieke sector (promotional) bank met Aaa/AAA ratings die financieringen verstrekt die door haar klanten en werkterrein een inherent maatschappelijk en duurzaam karakter hebben.

Met deze USD uitgifte blijft de NWB Bank investeerders aantrekken en het marktbereik voor Green Bonds vergroten. 70% van de obligaties is gekocht door investeerders vanwege hun interesse in het ondersteunen van klimaatvriendelijke projecten binnen hun investeringsmandaat. “Dit is onze derde Waterobligatie en de eerste in US dollars. Wederom zeer succesvol en tevens onze eerste USD 10-jaars benchmark. De grote bijdrage van de waterschappen als het gaat om projecten op het gebied van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering en biodiversiteit is essentieel voor het succes van onze Waterobligaties. We zijn voornemens ieder jaar tenminste een Waterobligatie uit te brengen”, aldus Tom Meuwissen, general manager treasury bij de NWB Bank.

Opbrengsten van de Waterobligaties zullen worden ontvangen op een toegewezen rekening bij de NWB Bank bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. De waterschappen, met tezamen zo’n 11.000 werknemers, zijn verantwoordelijk voor overstromingspreventie, waterbeheer en waterkwaliteit. De aanpassing aan klimaatverandering is een geintegreerd onderdeel van hun taken. Een groot deel van de toekomstige investeringen in overstromings- en waterbeheer zal worden uitgevoerd onder de noemer van het “Deltaprogramma”, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte.

Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zullen in lijn zijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet. In overeenstemming met de Waterschapswet zullen de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van hiervoor in aanmerking komende projecten die gericht zijn op (a) de matiging van klimaatverandering, zijnde het beheer van de waterwegen, (b) aanpassing aan klimaatverandering, inhoudende investeringen in klimaat-weerbarstige groei (overstromingspreventie, overige overstromingsafweringen en pompstations), of (c) biodiversiteitsprojecten die zijn gerelateerd aan  biodiversiteitsprojecten die aan water zijn verbonden in plaats van rechtstreeks aan het klimaat (i.e. het zuiveren en baggeren van de waterbodem, het vervoeren en zuiveren van afvalwater en het afvoeren van rioolslib).

De 10-jaars USD 1 miljard benchmark transactie werd op donderdagochtend 17 maart 2015 aangekondigd om aldus investeerders uit Azie vooraf in kennis te stellen van de aankomende transactie de volgende dag. De initiele richtprijs was midswaps plus mid 70s basispunten met de bedoeling USD benchmark omvang te bereiken. De transactie creeerde snel sterke vraag van voornamelijk Green Bond investeerders in Azie, Europa en Amerika. De volgende dag om 8 uur London tijd werd het orderboek officieel geopend met een prijs van midswaps plus 73 basispunten en indicaties van interesse groter dan USD 850 miljoen. Na twee uur book building groeide het orderboek snel tot boven USD 1.5 miljard door interesse uit Azie waarop het prijsniveau naar midswaps plus 71 basispunten werd gebracht. Het orderboek werd kort na opening van de US gesloten met een vraag van boven USD 1,7 miljard van meer dan 50 investeerders. De transactie werd op vrijdag 18 maart om 15 uur geprijsd op midswaps plus mid 71 basispunten en werd primair toegewezen aan toegewijde ^groene investeerders en andere belangrijke investeerders, zoals AP2, AP4, CalSTRS en TIAA Asset Management.

Bank of America Merrill Lynch, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank en SEB waren de joint lead managers. De Waterobligatie die wordt uitgegeven onder het EUR 60,000,000,000 Debt Issuance Program, zal in zijn geheel worden afgelost op 24 maart 2026. Storting zal plaatsvinden op 24 maart 2016.

De couponrente bedraagt 2,375% halfjaarlijks en de re-offer price is 99,726%. Notering is aangevraagd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Distributie

De distributie naar investeerder type en geografie was als volgt: 56% van de Waterobligaties werd geplaatst bij fund managers en verzekeraars, 24% bij centrale banken en officiele instellingen en 20% bij banken. In geografische termen werd 62% geplaatst in Japan, 22% in de EMEA, 13% in de Verenigde Staten en 3% in Azie.

 

Share Button