Triodos IM: Effectieve engagement vraagt om een goede relatie

Het doel van de dialoog met bedrijven in het kader van ‘engagement’, zegt Rosl Veltmeijer (hoofd Triodos Research), is om bedrijven te stimuleren duurzamer te produceren en zo bij te dragen aan verbetering van de leefomstandigheden voor mens en dier, nu en in de toekomst. Afhankelijk van het doel zijn er diverse manieren om de dialoog aan te gaan. In een persoonlijke dialoog leren wij een onderneming beter kennen en bouwen wij gaandeweg een vertrouwelijke relatie met elkaar op.

Lees het volledige artikel n.a.v. het Triodos Research ‘2015 Company Engagement Report’

 

Share Button