Ahold Delhaize Pensioen sluit zich aan bij het Dutch Engagement Network

Ahold Delhaize Pensioen gaat Pensioenfonds Horeca & Catering en Pensioenfonds Detailhandel versterken in het Dutch Engagement Network. Het doel van de samenwerking is om bedrijven waarin ze beleggen te stimuleren tot duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het Dutch Engagement Network doet dit namens ruim 2,6 miljoen Nederlanders die deelnemen aan de drie pensioenfondsen.

Volgens Eric Huizing, VP investment van Ahold Delhaize Pensioen, is de samenwerking een mooie stap om real world impact te vergroten. “Na het vernieuwen van ons MVB beleid zijn we actiever op zoek naar het maken van impact. Door de samenwerking met twee pensioenfondsen voor wie ‘water in de toeleveringsketen’ ook een relevant thema is, verwachten wij deze ook te kunnen maken.”

De sector komt in beweging

Ahold Delhaize Pensioen ziet een direct resultaat van de engagement gesprekken die zijn gevoerd door het Dutch Engagement Network (DEN). Het afgelopen half jaar zijn door twee grote multinationals, Hormel en LVMH, toezeggingen gedaan tot wijzigingen in het beleid. Zo heeft LVMH in een nieuw duurzaamheidsbeleid voor iedere productgroep inzicht gegeven in het waterverbruik in de keten. Met dit inzicht kan vervolgens doelgerichter worden gewerkt aan het reduceren van de watervoetafdruk.

Henk Groot, hoofd beleggingen van Pensioenfonds Detailhandel: “Het is goed om te zien dat de sector in beweging komt en dat we nu met drie partijen het goede voorbeeld kunnen geven.”

Duurzame en sociale doelstellingen

Voor de uitvoering van een duurzame beleggingsstrategie maken Nederlandse pensioenfondsen hoofdzakelijk gebruik van de programma’s en diensten van gespecialiseerde toeleveranciers. Dit zorgt voor beperkte invloed op het verduurzamen van bedrijven. Een gemis vindt Wouter-Jan Naborn: “Het Dutch Engagement Network maakt het mogelijk om samen met andere pensioenfondsen thematisch met bedrijven te engagen op specifieke duurzame en sociale doelstellingen.”

“Met de toetreding van Ahold Delhaize Pensioen hebben we extra draagkracht om onze specifieke ESG doelstellingen te realiseren.” Wouter Jan Naborn, Hoofd beleggingen van Pensioenfonds Horeca & Catering

Over het Dutch Engagement Network (DEN)

DEN is het allereerste Nederlandse engagement initiatief van eindbeleggers en brengt door samenwerking de kennis over en het beleid op relevante ESG thema’s verder. De nadruk ligt op actualiteit en maatschappelijke impact met als eerst gekozen thema: ‘water in de toeleveringsketen’. Onderwerp van gesprek hierbij is de wijze waarop watergebruik en de risico’s van waterschaarste binnen het bedrijf en de toeleveringsketen worden gemonitord en vertaald naar KPI’s. Ook de concrete stappen die worden gezet en de transparantie van de bedrijven over het onderwerp wordt hierbij besproken. Door samen te werken binnen DEN kunnen de engagement activiteiten kostenefficiënt worden georganiseerd.

Share Button