Nieuw VBDO AVA-thema 2023 is lobbyen

Partner

Jaarlijks stelt de VBDO kritische vragen aan de bestuurders (engagement) van om en nabij 40 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven, ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Die vragen stellen we naar aanleiding van een drietal thema’s op het gebied van mens, milieu en goed bestuur. Jaarlijks wisselen we één thema, waardoor we actueel blijven en over meerdere jaren zicht krijgen op de prestaties van bedrijven. De resultaten van onze engagement publiceren we in ons jaarlijkse AGM engagement report.

In 2022 stelde de VBDO vragen over biodiversiteit, werkomstandigheden in de keten en diversiteit. Voor 2023 introduceren in de plaats van diversiteit, het bestuurlijke thema lobbyen. Hoewel lobbyen kan leiden tot betere regelgeving, kan het ook essentiële wetgeving in de weg staan. De VBDO verwacht van dan ook van bedrijven dat zij transparant zijn over hun belangenbehartigings- en lobbyactiviteiten, zo ook hun aangesloten brancheverenigingen.

De VBDO is ook nog op zoek naar nieuwe sectorcommissieleden, die ons helpen bij het onderzoeken van de bedrijven en stellen van vragen op aandeelhoudersvergaderingen.

 

Share Button