Partnernieuws VBDO

De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1995 werkt de vereniging aan het creëren van een duurzame kapitaalmarkt. VBDO’s visie: duurzaam beleggen is mainstream. Wilt u ook bijdragen aan deze visie? Dan bent u van harte welkom als lid van de VBDO.

Activiteiten

VBDO stimuleert financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen als ook om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. VBDO doet dit door onderzoeken en benchmarks uit te voeren. Dit doet zij ook door seminars en conferenties te organiseren gericht op kennisdeling en op het versterken van netwerken op het gebied van duurzaam beleggen en ondernemen. Ook stelt de vereniging ieder jaar vragen op aandeelhoudersvergaderingen over specifieke duurzame thema’s. Engagement is een belangrijk instrument voor de VBDO om bij te dragen aan de verduurzaming van de kapitaalmarkt. Ten slotte biedt de VBDO oplossingen, lessons learned en best practices aan. Lees meer over ons werk.

Leden

VBDO behartigt de belangen van institutionele en particuliere leden die willen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de kapitaalmarkt. De VBDO kan haar werk niet doen zonder haar leden, die de vereniging ondersteunen. De vereniging organiseert ieder kwartaal een VBDO Platformoverleg voor institutionele leden. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden worden besproken. Kennis en ervaring op het terrein van duurzaam beleggen worden uitgewisseld. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunnen alle leden van de VBDO vragen stellen en invloed uitoefenen binnen de vereniging.

Internationale netwerken

De VBDO is aangesloten bij een aantal internationale netwerken, waaronder:

  • ERIN (European Responsible Investment Network): het netwerk van Europese NGO’s die verantwoord beleggen willen bespoedigen. VBDO is onderdeel van de stuurgroep van ERIN en werkgroep op gebied van mensenrechten.
  • GSIA (Global Sustainable Investment Alliance): een wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen. GSIA brengt regelmatig een rapport uit over trends binnen de duurzame beleggingsmarkt: het Global Sustainable Investment Review.