Biodiversiteit blijkt belangrijk thema voor Nederlandse bedrijven

Partner

Nadat bedrijven biodiversiteit jarenlang links lieten liggen, wordt het inmiddels door het grote merendeel gezien als materieel thema. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 38 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven. Veel organisaties zijn afhankelijk van biodiversiteit voor hun activiteiten en hebben er omgekeerd ook impact op. Zo wordt de wereldwijde sterfte van bijen geassocieerd met het overmatig gebruik van pesticiden door de landbouwsector. Die sterfte heeft gevolgen voor dezelfde sector, omdat bijen nodig zijn voor bestuiving van de meeste groentegewassen en fruitbomen.

De belangrijkste conclusies:

  • 85% van Nederlandse bedrijven hecht belang aan behoud van biodiversiteit;
  • Met name financiële instellingen voeren druk op voor verbetering bij bedrijven;
  • Slechts 26% van de onderzochte bedrijven heeft concrete doelstellingen voor het behoud van biodiversiteit.

‘In de periodes 2003-2005 en 2010-2013 keken we al eerder in hoeverre dit thema bij het bedrijfsleven op de agenda stond’, aldus Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO. ‘Eigenlijk zien we dat Nederlandse bedrijven er toen nog nauwelijks aandacht aan besteedden, hoewel velen er in één of meerdere opzichten toch afhankelijk van waren, en zijn. Behoud van biodiversiteit is daarom enorm belangrijk, verlies ervan vormt een reëel risico voor ze.’

Toenemende druk van financiële instellingen

Uit het onderzoek van de VBDO blijkt dat met name de financiële sector toenemende aandacht heeft voor biodiversiteit, terwijl de technologiesector nog achterblijft. Laskewitz: ‘Financiële instellingen als banken en verzekeraars kunnen een significante bijdrage leveren, omdat ze als aandeelhouder druk kunnen uitoefenen op de bedrijven waarin ze investeren. We staan zelf ook ieder jaar op aandeelhoudersvergaderingen, waar we aan bestuurders vragen om toezeggingen ter verbetering van hun strategie en beleid. Dit jaar hebben we die verassend  veel gekregen.’

Verzekeraar a.s.r. is één van die instellingen met een uitgebreide strategie voor biodiversiteit. Jack Julicher, CEO a.s.r. vermogensbeheer: ‘Als a.s.r. zijn we blij met de erkenning die we krijgen voor onze inzet op het gebied van biodiversiteit. De kwalificatie ‘leading’ is een bevestiging dat we met onze huidige inspanningen en strategie op de juiste weg zijn. Naast klimaatverandering zien we het behoud en herstel van biodiversiteit dan ook als een belangrijke uitdaging en herkennen we dat de financiële sector een cruciale rol speelt om hier verandering in aan te brengen. Dit soort onderzoek draagt bij aan het blijven agenderen en stimuleren van aandacht voor biodiversiteit.’

Ruimte voor meetbare verbetering

Hoewel veel bedrijven het belang inzien van biodiversiteit voor hun eigen activiteiten, ontbreekt het vaak aan een gedegen strategie, komt uit het rapport van de VBDO naar voren. Slechts één op de vier bedrijven stelt momenteel uitgebreide, concrete doelen op. ‘We realiseren ons dat het een breed onderwerp is’, zegt Laskewitz. ‘Toch verwachten we dat bedrijven rapporteren over doelstellingen zoals regeneratieve landbouw, vermindering van ontbossing of watergebruik. Het gaat tenslotte niet alleen om hun eigen activiteiten en bestaansrecht, maar om die van ons allemaal’.

De VBDO doet jaarlijks onderzoek onder om en de nabij 40 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven op drie verschillende duurzame thema’s. De resultaten van dit onderzoek en de uitkomst van de vragen die zij stellen op aandeelhoudersvergaderingen, zijn gebundeld in het AGM engagement report 2022. Naast biodiversiteit vermeld het rapport ook de uitkomsten van de thema’s werkomstandigheden in de keten en diversiteit.

Share Button