Robeco winnaar Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Award 2023

Morningstar maakt de winnaars bekend van de Morningstar Awards for Investing Excellence Nederland 2023. Robeco werd daarbij verkozen tot de beste Asset Manager Sustainable Investing.

Asset Manager Sustainable-Investing Award

De Morningstar Awards for Investing Excellence Asset Manager Sustainable-Investing Award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van de Morningstar Sustainability Rating, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten. Robeco is de winnaar van 2023

Robeco heeft een lange traditie op het gebied van duurzaam beleggen en blijft ESG-best practices integreren en koesteren, wat het een Morningstar ESG Commitment Level van Leader oplevert.

Robeco is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1995. Sinds Robeco in 2006 een van de eerste ondertekenaars werd van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, heeft Robeco zich publiekelijk gecommitteerd aan duurzaam beleggen. Robeco is in 2017 toegetreden tot Climate Action 100+ en het bedrijf neemt deel aan tal van werkgroepen en samenwerkingsinitiatieven. Het bedrijf heeft duidelijke en uitdagende mijlpalen gesteld op het gebied van klimaatactie en duidelijke doelen gesteld om zijn eigen operationele koolstofemissies te verminderen.

Robeco heeft zijn productassortiment vormgegeven volgens hoge ESG-normen, ondersteund door zijn uitgebreide onderzoekscapaciteit. Het bedrijf past uitsluitingen toe en integreert ESG binnen 96% van het beheerde vermogen, waarbij de mate van uitsluitingen en duurzaamheidsdoelstellingen varieert naargelang een strategie wordt geclassificeerd als “sustainability inside”, “sustainability focused” of “impact”. Portefeuillebeheerders en analisten hebben toegang tot een uitgebreid duurzaamheidsdashboard.

Robeco heeft een indrukwekkend team opgebouwd dat zich inzet voor de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Meer dan 50 toegewijde resources zijn betrokken bij duurzaamheidsonderzoek, thought leadership, active ownership en klantondersteuning. Hoewel er veel verloop is geweest binnen het duurzaamheidsonderzoeksteam van het bedrijf, heeft Robeco de vertrekkende medewerkers adequaat vervangen en capaciteiten toegevoegd door experts in te huren op het gebied van biodiversiteit en klimaat en andere belangrijke thema’s.

Robeco’s uitgebreide middelen maken intensieve engagement met veel bedrijven tegelijk mogelijk op verschillende thema’s. De openbaarmaking van proxy voting en engagement activiteiten is verbeterd. Sinds 2022 maakt Robeco de beweegredenen voor zijn stembeslissingen bekend en biedt het meer casestudy’s met namen van de bedrijven waarmee het in zee gaat. Robeco maakt nu ook de volledige lijst van bedrijven die betrokken zijn bij het engagement programma bekend, gecategoriseerd op thema.

Share Button