TenneT geeft eerste groene ‘Schuldscheine’ in Duitsland uit

TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag succesvol haar eerste zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Schuldscheine’) in Duitsland uitgegeven. De obligaties hebben een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie. De obligaties werden in samenwerking met Helaba en ING Bank uitgegeven in zes tranches.

De uitgifte had aanvankelijk een omvang van 300 miljoen euro en was ruim twee keer overtekend, waardoor TenneT heeft besloten tot een uitbreiding naar 500 miljoen euro. De obligaties werden onder meer aangeschaft door Duitse spaarbanken en Duitse en internationale institutionele beleggers.

“Deze eerste uitgifte van groene obligaties in Duitsland toont aan dat TenneT in staat is om haar financieringsbronnen te spreiden en haar investeerdersbasis te verbreden om haar investeringsplannen uit te voeren”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “De ‘groene’ insteek benadrukt opnieuw onze ambitie om tot de best presterende Noordwest-Europese netbeheerders te behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De obligaties zullen worden gebruikt ter financiering van onze investeringen in drie Duitse offshore windenergieprojecten.”

Investeren in groene energie

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De opbrengst  wordt gebruikt om de volgende offshore-projecten te financieren:

  • DolWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 165 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW.
  • DolWin2 (in gebruik genomen in 2015): een 135 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW.
  • DolWin3 (geplande ingebruikname in 2017): een 162 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.

TenneT’s investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 9 miljoen huishoudens. Tussen nu en 2023 zal TenneT ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aanleggen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 4 miljoen huishoudens.

Green Bonds Framework

In april 2015 heeft TenneT een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van ‘groene’ schuldinstrumenten. Dit kader is getoetst door oekom Research AG, die ook een ‘second opinion’ heeft afgegeven met betrekking tot de uitgifte van groene obligaties in Duitsland. Het rapport van oekom Research is beschikbaar op de website van TenneT.

TenneT heeft in de documentatie van het uitgifteprogramma ook specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

Share Button