Hans de Boer: ‘Groen Investeringsfonds moet economie verduurzamen’

Bron
VNO-NCW

VNO-NCW wil dat Nederland forse stappen zet voor een volledige omslag naar een duurzame economie. Om dit mogelijk te maken bepleitte VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in Nieuwsuur gisteravond de opzet van een Groen Investeringsfonds. Daarmee kunnen investeringen in ambitieuze projecten voor deze energietransitie werkelijk tot stand komen.

Snelle omslag

De Klimaatafspraken in Parijs benadrukken de noodzaak van een snelle omslag. De opgave om in de komende decennia een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening te realiseren vereist enorme investeringen in alle sectoren van de economie. Het gaat hier onder meer om investeringen in duurzame energiebronnen, in de gebouwde omgeving, in de industrie en in mobiliteit en vervoer. Deze investeringen zijn veelal kapitaalintensief, kennen een lange terugverdientijd en vragen daarom een nieuwe vorm van financiering. Hiertoe moet een groen investeringsfonds opgericht worden waarmee private lange termijn investeringen gefaciliteerd worden, waarbij publieke middelen de investeringsdrempel slechten en investeringsrisico’s verkleinen. Ook in andere landen ontstaan nu vergelijkbare groene banken.

NL Next Level
Het plan maakt onderdeel uit van ‘NL Next Level’; de nieuwe toekomstvisie voor groei die VNO-NCW en MKB-Nederland zullen lanceren in de aanloop naar de verkiezingen.

Share Button