NWB Bank heeft Green Bond van USD 250.000.000 uitgegeven

Bron
NWB Bank

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) heeft op 10 augustus jl. een 10-jaars Waterobligatielening met 144A/Reg S format ter grootte van USD 250.000.000 uitgegeven. Deze Green Bond transactie is een verhoging van de USD 1.000.000.000 benchmark Green Bond uitgifte eerder dit jaar op 24 maart 2016. In 2015 gaf de bank een EUR 1 miljard 10-jaars Waterobligatie uit en in 2014 een EUR 500 miljoen 5-jaars Waterobligatie. De NWB Bank is een publieke sector (promotional) bank met AAA (stable outlook) /Aaa rating (stable outlook).

Opbrengsten van de Waterobligaties zijn bestemd voor financieringen aan de Nederlandse waterschappen. Projecten die gefinancierd worden door de waterschappen zijn in lijn met het mandaat dat is toegekend aan en beheerd wordt door de waterschappen zoals bepaald in de Waterschapswet.

The Toronto-Dominion Bank was de lead manager. De Waterobligatie is uitgegeven onder het EUR 60.000.000.000 Debt Issuance Program en zal in zijn geheel worden afgelost op 24 maart 2026. Storting heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2016.

De couponrente bedraagt 2,375% halfjaarlijks en de re-offer prijs was 104,311%. De obligaties zijn genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

Share Button