Financiering energietransitie rode draad in programma Vakbeurs Energie

Uit het onderzoek van adviesbureau McKinsey – dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd – bleek dat voor een daadwerkelijke realisatie van de Nederlandse klimaatdoelstellingen vanaf 2020 nog zeker 200 miljard aan investeringen nodig is. Dat financiering – in al haar facetten – een belangrijke rol speelt bij de energietransitie blijkt ook uit programma van Vakbeurs Energie, 4 tot en met 6 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch. Van ESCo’s tot subsidiëring, servitization en energiebesparing; alles komt aan bod.

Financiering van de energietransitie

Woensdag 5 oktober verzorgt Diederick Dicou- Head of Economic Policy Department van De Nederlandse Bank – de dagopening van de beurs, gevolgd door een uitgebreid programma rond “Financiering van energietransitie”. Het Energieakkoord mag dan bij veel bedrijven, instellingen en overheden hoog op de agenda staan, de financiering is en blijft een groot vraagteken. Gaat Nederland dit realiseren door een poldermodel met een breed scala van allerlei financiële instrumenten zoals leningen, fondsen, subsidies, belastingmaatregelen enzovoort? Of komt er een Deltaplan voor deze mega operatie? Naast Diederik Dicou spreekt o.a. ook ir. Richard Kooloos -Director Sustainable Banking ABN AMRO Bank N.V.- over Stimuleren van Energiebesparingen in vastgoedsector, hoe pak je dit aan?

Van ESCo naar ‘Servitization’

Ook tijdens de Industrial Morning op woensdag 5 oktober komt financiering uitgebreid aan bod. FME – Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie – deed recent onderzoek naar financiële barrières bij de uitvoering van energiebesparingsprojecten binnen de industrie. Uit de praktijk blijkt dat veel projecten onnodig blijven liggen en dat zowel financiële instellingen, eindgebruikers als leveranciers van technologie en energie kunnen bijdragen om deze barrières weg te nemen. Samenwerking in de keten is daarbij noodzakelijk. Hans van der Spek – manager cluster energie, FME geeft concrete oplossingsrichtingen in zijn presentatie Financiering: Van ESCo naar ‘Servitization’.

RVO.nl over financiële voordelen en wetgeving

Welke rol de overheid kan spelen als het gaat om het financieringsvraagstuk rond de energietransitie wordt duidelijk in de verschillende workshops die RVO.nl dagelijks verzorgt. Waarom is het energielabel financieel gezien bijvoorbeeld interessant? En waarom zijn energieprestatiecontracten een goede manier om in gebouwen energie te besparen? Dat er behoefte is aan praktische ondersteuning op dit vlak blijkt wel uit het feit dat bijna 70% van de beschikbare adviesgesprekken die RVO.nl tijdens de beurs aanbiedt reeds zijn geboekt door ondernemers en professionals die vooruit willen met energie-opwekking of –besparing.

Financial of full operational lease?

Op het gebied van zakelijke mobiliteit speelt financiering een belangrijke rol. Ecomobiel- deelnemer Fleetwise voorziet in de behoefte van ondernemers, ZZP’ers en wagenparkbeheerders aan actuele informatie op dit gebied. Wat zijn bijvoorbeeld exact de nieuwe bijtelling categorieën die vanaf 2017 gelden? Is financial lease inderdaad de meest gunstigste leasevorm voor een wagenpark, of is full operational lease wellicht toch beter? En wat is de meest interessante financiering voor de ZZP’er die snel een auto nodig heeft? Fleetwise heeft antwoorden op al die vragen en deelt haar kennis tijdens Ecomobiel.

Meer financieel deelnemernieuws

Ook op Vakbeurs energie zijn innovatieve diensten op het gebied van financiering te vinden. Zo komt het Amsterdamse Greening Energy Lease Solutions met project-lease, een nieuw leaseconcept voor het financieren van installaties en projecten op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing en energieterugwinning. Het is daarmee het eerste Nederlandse bedrijf dat zich volledig richt op het financieren van dit soort projecten voor bedrijven, instellingen en (semi-) overheidsorganisaties.

Programmaoverzicht

Tijdens  Vakbeurs Energie worden drie dagen lang doorlopend tientallen workshops, seminars, discussies en lezingen georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking met zowel exposanten, als de overheid en tal van brancheorganisaties. Op Vakbeursenergie.nl is het volledige programmaoverzicht te vinden. Via de bezoekersregistratie is het mogelijk om direct in te schrijven voor verschillende sessies. Ook inschrijven voor een gesprek met RVO kan langs deze weg. Deelname aan de meeste onderdelen is gratis; betaalde onderdelen zijn het Windcongres 2016 evenals het congres Energie & ICT.

Praktisch

Vakbeurs Energie: 4, 5 en 6 oktober 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch. Ecomobiel: 4 en 5 oktober 2016. Dagelijks van 10.00-17.00 uur. Zie voor meer informatie en registratie Vakbeursenergie.nl en Ecomobiel.nl.

Share Button