BNP Paribas verstevigt ambities energietransitie

Partner

BNP Paribas presenteerde gisteren meer gedetailleerde informatie over het traject om zich terug te trekken uit het (financieel) ondersteunen van olie- en gasexploratie.

  • BNP Paribas zal geen financiering meer verstrekken die specifiek is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden, ongeacht de financieringsmethoden.
  • Naast het verminderen van blootstelling aan fossiele energie blijft BNP Paribas zijn leningenportefeuille afstemmen op een traject dat streeft naar netto-nul uitstoot. In navolging hiervan stelt de bank nieuwe doelstellingen vast voor het verminderen van uitstoot in de staal-, cement- en aluminiumsectoren, zoals gepresenteerd in zijn Klimaatrapport 2023.
  • BNP Paribas bevestigt dat het op koers ligt voor het in 2022 aangekondigde traject voor het verminderen van uitstoot in de sectoren energieopwekking, olie-en gas, en de auto-industrie.
  • Sinds 2022 is BNP Paribas wereldwijd nummer één op het gebied van uitgiftes van groene obligaties.

Geert Lippens, CEO en Country Head BNP Paribas Nederland“Het is voor BNP Paribas een strategische prioriteit om de energietransitie te ondersteunen door de financiering van hernieuwbare energie op te schroeven en financieringen van de winning en het gebruik van fossiele energie af te bouwen. Wij hebben onze activiteiten op het gebied van energie al aanzienlijk verschoven. Eind 2022 bestond bijna 60% van de totale financiering van BNP Paribas aan de energiesector uit koolstofarme energiebronnen. Onze doelstelling is dit te verschuiven naar 80%. Om dit te bereiken hebben we besloten de ondersteuning van de olie- en gasexploratie aanzienlijk te verminderen. Daarnaast hebben we nieuwe doelstellingen vastgesteld voor koolstofvermindering in de staal-, cement- en aluminiumsectoren, die in lijn zijn met het Net Zero Emissions-scenario van het Internationaal Energieagentschap (IEA).”

Download het nieuwe policy document (pdf)

Share Button