Hoe green bonds het beste kunnen worden ingezet

Bron
The Asset

De laatste jaren winnen groene obligaties snel aan terrein. Ze zijn een effectief instrument gebleken voor de financiering van de overgang naar een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De belangrijkste uitdaging is en blijft (de harmonisatie van) het meten van en verslag uitbrengen over milieueffecten.

Groene obligaties (green bonds) zijn vastrentende instrumenten waarmee duidelijk afgebakende projecten worden gefinancierd die een positieve invloed hebben op het milieu (onder andere duurzame energie, waterbesparing, energie-efficiëntie, milieuvriendelijke bouw, schoon vervoer en duurzaam grondgebruik). De markt voor green bonds is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de markt volwassen wordt. Groene obligaties worden daarmee een steeds interessantere categorie voor beleggers die klimaatverandering in de beleggingsstrategie willen meenemen. Ze zijn er nog niet zo lang. De eerste uitgifte dateert van 2007 door supranationale instellingen. Sindsdien is de markt verder ontwikkeld, vooral in de vorm van diversificatie van emittenten.

Lees het volledige artikel van Yo Takatsuki (Associate Director Governance & Sustainable Investment bij BMO Global Asset Management).

Share Button