Financiering is cruciaal voor succesvolle energiebesparing industrie

Op 23 februari jl. kwamen op initiatief van Energie Nederland en FME ruim 30 experts bij elkaar om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen. De experts kwamen uit de technologische industrie, energiesector, energie-intensieve industrie en de financiële wereld (banken en private equity).

Uit onderzoek van FME blijkt dat van de besparingsprojecten met een terugverdientijd tussen de 2,5 en 5 jaar negentig procent niet wordt uitgevoerd. Dat is opmerkelijk omdat de projecten maatschappelijk en economisch gezien zeer rendabel zijn.

Tijdens de bijeenkomst werd ruime aandacht besteed aan het onderwerp financiering. Vanuit de zijde van de overheid werd uitleg gegeven over NL-Invest en de daaraan gekoppelde Energie Transitie Faciliteit. Deze faciliteit maakt het mogelijk om het eigen vermogen van systeem- en technologieleveranciers te versterken zodat meer projecten via een vorm van ‘servitization’ (het aanbieden van een kapitaalgoed als dienst) aangeboden kunnen worden.

Een dergelijke dienstverlening kan een alternatief bieden voor diepte-investeringen door bedrijven die willen besparen. Dit model heeft kansen maar (mogelijk) ook beperkingen. In de komende maanden wordt door experts gewerkt aan een verder uitgewerkt financieringsmodel.

Share Button