Conquest haalt EUR 115 miljoen binnen tijdens eerste ronde voor haar Europese fonds voor duurzame reele activa

Bron
Conquest

Conquest heeft de eerste ronde van haar duurzame energiefonds afgesloten, met een opbrengst van EUR 115 miljoen aan toezeggingen van Europese institutionele beleggers, waaronder verzekeraars, pensioenfondsen, banken en internationale energiebedrijven.

In een sterk fluctuerende markt, met opbrengsten van staatsobligaties op een historisch laag niveau, is het voor institutionele beleggers een grote uitdaging om te voldoen aan hun vereisten om een evenwicht te vinden tussen hun activa en passiva. De alternatieve infrastructuursector, en met name duurzame reële activa, biedt steeds betere mogelijkheden voor minder gecorreleerd, inflatiegekoppeld en langetermijn rendement.

Conquest Renewable Yield Europe hanteert een 20-jaars strategie en zet eigen vermogen in voor reele activa op het gebied van duurzame energie in OECD-landen, met een focus op ‘brownfield’ zonne- en windenergieportfolio’s in West-Europa. Het fonds zal een terukerend jaarlijks rendement bieden aan beleggers, met een lastenvrije of verlaagde schuldenblootstelling, naast een uiteindelijke streef-IRR in lijn met de verwachtingen binnen de sector.

Frederic Palanque, Managing Director van Conquest, zegt: “Reele infrastructuuractiva, zoals duurzame energie-activa, bieden een uniek voorspelbaar en duurzaam cashflowprofiel voor de lange termijn, dat institutionele beleggers doorgaans nastreven in hun ALM-strategieen. Wij geloven dat het fonds het bestaande infrastructuurlandschap zal opschudden, aangezien beleggers zullen profiteren van een rendement dat vergelijkbaar is met dat van een `Superobligatie’ met een looptijd van meer dan 20 jaar, dat op het lijf is geschreven van beleggers met een langetermijn beleggingsstrategie, op zoek naar terugkerende vaste inkomsten zonder inflatierisico. Het fonds is echter tevens opgezet om de nodige uitstapflexibiliteit te bieden voor beleggers die eerder willen uitstappen, bijvoorbeeld al in jaar 10.”

“Europese beleggers hebben laten zien enthousiast te zijn over de activaklasse duurzame energie, gestuwd door beleggingen in nieuwe mogelijkheden voor energieopwekking ter vervanging van verouderde voorzieningen, met kosteffectieve oplossingen die tegemoet komen aan de bezorgdheid over het klimaat,” aldus Stephane Wattez-Richard, directeur van Conquest. Het afsluiten van deze eerste ronde is een bevestiging van het vertrouwen in de expertise van Conquest binnen het infrastructuurlandschap, en de diepte van de pipeline van het fonds voor reele activa in het brownfield, hetgeen zal leiden tot transacties in de nabije toekomst en kansen zal bieden voor co-investeringen.

Share Button