NN IP zet extra stap in ESG-integratie dankzij nieuwe diepgaande milieu-inzichten via samenwerking South Pole Group

NN Investment Partners (NN IP) baseert haar beleggingsbeslissingen op de best beschikbare informatie over CO2 uitstoot, afval en water door samen te werken met de toonaangevende South Pole Group. Door deze baanbrekende stap krijgt NN IP in alle beleggingscategorieën nauwkeurig inzicht in de emissie-intensiteit van bedrijven en kan zij voldoen aan de meest vergaande informatiebehoeften van klanten.

Klimaatverandering en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen zullen van invloed zijn op bedrijven over de hele wereld. De bedrijven die middelen efficiënt gebruiken, zullen minder vaak last hebben van negatieve schokken als gevolg van schaarste van hulpbronnen. Zij zullen het in geval van nieuwe wetgeving van de overheid naar verwachting ook beter doen dan inefficiënte concurrenten. NN IP heeft de tool van South Pole Group voor het screenen van portfolio’s afgestemd op haar eigen specifieke eisen. Daardoor is NN IP nu nog beter in staat om deze bedrijven en de daarmee samenhangende risico’s en kansen te identificeren.

Jeroen Bos, Head of Equity Specialties, bij NN Investment Partners:

“Verstandige beleggingsbeslissingen beginnen met het hebben van de juiste informatie. De oplossing van South Pole Group is een belangrijke toevoeging aan de ESG-inzichten over bedrijven en landen die we krijgen van onze andere partners en die voortvloeien uit onze interne research. Bovendien kunnen we met deze tool de kwaliteit van onze beleggingsbeslissingen verder verbeteren door middel van gedetailleerde bedrijfsanalyses aangaande emissies van zowel Scope 1, 2 als 3* en andere milieugegevens, zoals water en afval.”

NN IP streeft naar een verantwoorde manier van beleggen en wil voldoen aan de groeiende vraag van klanten naar producten die solide financiële rendementen genereren bij zo laag mogelijke maatschappelijke en milieurisico’s. NN IP streeft voortdurend naar het verkrijgen van meer inzicht in de risico’s en kansen voor de bedrijven en landen waarin ze belegt. Om volledig inzicht te hebben in hoe bronintensief bedrijven en landen zijn, is ook de meest uitgebreide informatie over CO2 emissies nodig.

Alex Zuiderwijk, Senior Portfolio Manager, Sustainable Investments bij NN Investment Partners:

“Door deze op het milieu gerichte screeningtool aan ons beleggingsproces toe te voegen, krijgen we een volledig overzicht van de CO2 emissies van onze beleggingen uit Scope 1,2 en 3. Dit gaat verder dan de huidige standaard op de markt (Scope 1 en 2). De beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over water en afval verrijkt ons raamwerk voor milieurisico’s, omdat we rekening kunnen houden met extra natuurlijke kapitaalindicatoren. We zijn ook beter in staat om onze klanten te voorzien van passende ESG-rapportage en om te voldoen aan de huidige en toekomstige informatiebehoefte.”

“Het in kaart brengen van de CO2- en klimaat-exposure van portefeuilles wordt meer en meer de norm in de financiële sector. Maar degenen die voorop lopen, nemen hun beslissingen op basis van de meest betrouwbare en uitgebreide CO2- en klimaatcijfers”, benadrukt Maximilian Horster, Partner, Financial Industry, South Pole Group.

*Scope 1 omvat zogenoemde directe CO2-emissies, die verwijzen naar ‘uitstoot veroorzaakt door bronnen die in het bezit zijn of worden beheerd door de organisatie’.

Scope 2 omvat energie-indirecte CO2-emissies. Dit is ‘CO2-uitstoot door opwekking van zelf verbruikte of gekochte elektriciteit, warmte of andere bronnen van energie (zoals gekoeld water) die buiten de organisatie worden opgewekt’.

Scope 3 omvat alle overige indirecte CO2-uitstoot. Dit zijn ‘emissies die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten, maar die niet direct in het bezit zijn van of worden beheerd door de organisatie’. Scope 3 omvat verschillende bronnen van broeikasgassen, zoals woon-werkverkeer van medewerkers, zakelijk verkeer, uitbestede werkzaamheden en logistiek, de productie van gekochte goederen, emissie als gevolg van het gebruik van verkochte producten et cetera.

Bron: ghgprotocol

Share Button