‘Houd rekening met de waardeketen bij groene beleggingen’

Natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. En op een correcte en duurzame manier beleggen in de groene transitie vereist dat we die waardeketen in kaart brengen, om te zien waar voor ESG-beleggers de risico’s en kansen liggen. Dat stellen Daniel Lurch, portfolio manager (foto), en beleggingsspecialist Joëlle Amram van J. Safra Sarasin.

Nu de kwetsbaarheid van onze natuurlijke hulpbronnen het nieuws blijft halen, is de urgentie voor oplossingen die een duurzamere economie ondersteunen nog nooit zo groot geweest. Toch schieten de huidige toezeggingen te kort om een dreigende klimaatcrisis en verlies van biodiversiteit af te wenden. Overheden, industrieën en particulieren moeten gezamenlijk inspanningen opvoeren om onze planeet te beschermen.

Deze dynamiek creëert aantrekkelijke kansen voor langetermijnbeleggers. Bedrijven die baanbrekende oplossingen bieden voor de overgang naar een groenere en uiteindelijk koolstofarme economie, staan in de schijnwerpers als de aanjagers van de groene transitie. Vooral bedrijven die innovatieve oplossingen bieden om klimaatverandering tegen te gaan en de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren, krijgen snel meer kansen.

Wij geloven echter dat groen beleggen verder moet gaan dan populaire trends en oplossingen die de krantenkoppen halen. Beleggers hebben een grondig begrip nodig van de groene waardeketens achter deze transitie om de kansen te ontsluiten.

Vier megathema’s

Binnen dit snel evoluerende landschap hebben we vier ‘megathema’s’ geformuleerd die de groene transitie mogelijk zullen maken:

  1. Bescherming van ecosystemen: bedrijven die zich inzetten voor geavanceerde waterbehandelingen en technologieën om vervuiling tegen te gaan.
  2. Efficiënt gebruik van hulpbronnen: bedrijven die een centrale rol spelen bij het mogelijk maken van de circulaire economie, met name bedrijven die gespecialiseerd zijn in afvalrecycling, de verwerking van gevaarlijk afval en de ontwikkeling van geavanceerde software voor materiaal- en procesoptimalisatie.
  3. Smart Mobility: bedrijven die de elektrische voertuigen (EV) mogelijk maken en duurzaam vervoer promoten.
  4. Future Energies: bedrijven die de overgang naar groenere energiebronnen faciliteren, met name hernieuwbare energie zoals zonne-en windenergie, aangevuld met aanbieders van elektrificatie-infrastructuur, zoals gereguleerde elektriciteitsnetten.

Deze vier megathema’s zijn nauw met elkaar verbonden. Het beschermen van ecosystemen zorgt voor de duurzaamheid van vitale hulpbronnen zoals water, maar profiteert ook van efficiënt gebruik van hulpbronnen door afvalvermindering, verbeterd materiaalgebruik en hergebruik.

Tal van kansen

Nu we aan deze groene reis beginnen, is één ding duidelijk: er zijn tal van kansen. Naar verwachting zullen hernieuwbare energiebronnen 80% van de nieuwe elektriciteitsopwekkingscapaciteit tegen 2030 voor hun rekening nemen, waarbij zonne-energie alleen al goed zal zijn voor meer dan de helft van deze uitbreiding. Als je als belegger je voordeel wilt doen met de mogelijkheden van groen beleggen, moet je volgens ons echter veel verder gaan dan de populaire trends en technologieën in het nieuws. Alleen door diep in de groene waardeketens te duiken die deze overgang ondersteunen, kunnen we de kansen ontsluiten.

Onze aparte beleggingsaanpak, gericht op ‘groene waardeketens’, geeft de mogelijkheid om dieper in te gaan op het complexe web van technologieën en oplossingen die de groene transitie aandrijven. Het is meer dan een oppervlakkige analyse. Het stelt ons in staat om diep in subsectoren en bedrijven te duiken om krachtige inzichten en concurrentiedynamiek te onthullen.

Share Button