Top 5 duurzaamheidstrends in de vastgoedmarkt die je zeker in de gaten moet houden in 2023

Dit zijn de Top 5 duurzaamheidstrends in de vastgoedmarkt die je zeker in de gaten moet houden in 2023:

1. Duurzaamheidsrapportages

De vastgoedsector moet zich gaan voorbereiden op een toekomst waarin klimaatverandering een grote invloed heeft op de financiële prestatie van gebouwen. Daarmee wordt 2023 gezien als een cruciaal jaar op het gebied van duurzaamheidsrapportages. Waar deze rapportages tot voor kort nog als bijzaak werden gezien, is dit tegenwoordig meer een vereiste. Onder druk van veranderende en aangescherpte wetgeving moeten steeds meer bedrijven verantwoordelijkheid afleggen over de impact die zij hebben op het klimaat. Denk bijvoorbeeld aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de EU Taxonomy. Hoewel de rapportageverplichtingen dit jaar nog niet allemaal in gaan, zal dit jaar wel meer bekend worden over de exacte vereisten en gehanteerde standaarden.

2. Het ‘verkopen’ van duurzaamheid

Voor de vastgoedmarkt wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Vastgoedsectoren in zwaar weer, zoals detailhandel, doen er goed aan om de duurzaamheidsfactoren van een gebouw extra te benadrukken tijdens het verkoopproces.

3. Het gevolg van de stijging in kosten op een duurzame levensstijl

Hoewel de kostencrisis duidelijk zijn nadelen kent, biedt het ook kansen voor de overgang naar een duurzamere levensstijl. Aan de ene kant kosten duurzame producten en diensten vaak meer dan de standaard en vallen deze daardoor misschien buiten het budget. Aan de andere kant stimuleert dit mensen om bijvoorbeeld te besparen op energie. Vooral door de stijging in energieprijzen, die onder andere is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, is de stimulans om energie-efficiënter te leven nog nooit zo groot geweest.

4. Financiering van duurzaamheidsinitiatieven

Groene- en duurzaamheidsleningen worden steeds populairder. De verwachting is dat stijgende rentetarieven investeerders verder stimuleren om gebruik te maken van duurzame financieringsproducten. Hierdoor komt er meer nadruk op duurzaamheid binnen projecten en zullen deze alternatieven eerder worden overwogen.

5. Biodiversiteit

De impact van het verlies van biodiversiteit is lang onderschat, maar dankzij de United Nation’s Diversity Conference (COP15) staat het eindelijk écht op de agenda. Tijdens deze conferentie is er een ambitieus actieplan geformuleerd om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan en een halt toe te roepen in 2030. Naar verwachting publiceert het Taskforce on Nature-related Financial Disclosures in september 2023 een plan om natuur gerelateerde risico’s en kansen te rapporteren. Het uitgangspunt hiervan is dat er door middel van deze rapportages plannen kunnen worden opgezet om risico’s in te perken en kansen te benutten.

Duurzaamheid staat dus goed op de kaart. De verwachting is dat dit ook wordt teruggezien in de vraag naar personeel. Het is daarom van belang dat de urgentie hiervan wordt belicht, en huidige en toekomstige professionals worden geschoold om hieraan bij te dragen.

Bart Oosterhuis, ESG adviseur bij Savills in Amsterdam.

Share Button