Voorzitterschap van duurzame Cambridge Investment Leaders Group naar Roelie van Wijk

Roelie van Wijk-Russchen, CEO van TKP Investments, is per 8 mei 2017 benoemd tot voorzitter van de Investment Leaders Group (ILG) van het Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Dit instituut heeft als doel om duurzaam beleggen binnen de internationale vermogensbeheerbranche te bevorderen.

De ILG gaf aan dat ‘mede door haar sterke duurzame overtuiging en haar capaciteit om een schakelfunctie te vervullen tussen asset owners en asset managers’ de keuze op Van Wijk is gevallen. Roelie van Wijk: “Ik ben heel verheugd dat ik op deze manier duurzaamheid en langetermijnbeleggen een verdere impuls kan geven. Een gezamenlijke aanpak helpt om de duurzame impact te vergroten.”

Investment Leaders Group als denktank voor duurzaam beleggen

De ILG is een wereldwijk netwerk van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders, samengebracht door de Universiteit van Cambridge. Het is een denktank met als doel om maatschappelijk verantwoord beleggen wereldwijd te bevorderen. Er wordt onder andere gekeken naar de effecten van klimaatverandering en het meten van duurzame impact.

Vergroten wederzijdse expertise

Door de deelname van TKP Investments aan de Investment Leaders Group kunnen wij samen met de andere leden van de ILG expertise uitwisselen en initiatieven bundelen. Daarnaast levert de ILG best-in-class academische research die wij binnen TKP Investments en de Aegon-groep weer toepassen voor onze klanten. Hierin werken we samen met externe managers die duurzaamheid een warm hart toedragen.

Langetermijnfonds inmiddels live gegaan

Duurzame ontwikkeling krijgt bij zowel klanten als asset managers steeds meer aandacht. De kennisuitwisseling tussen TKP Investments en de Investment Leaders Group is inmiddels ingezet bij de totstandkoming van het nieuwe TKPI MM Long Term Investment Fund fonds. Dit fonds is een wereldwijd aandelenfonds met een uitgesproken langetermijnbeleggingshorizon.

‘Launching customers’ stichting pensioenfonds KPN en stichting pensioenfonds PostNL beleggen hier inmiddels voor € 600 miljoen in. “Als pensioenfondsen zien we onze investment beliefs en de wens om duurzaamheid en de langetermijnvisie te combineren goed terug in deze gezamenlijke beleggingsoplossing. Hiermee behartigen we de belangen van onze pensioenfondsdeelnemers” aldus voorzitter Peter van Gameren van pensioenfonds KPN en voorzitter René van de Kieft van pensioenfonds PostNL.

Positieve invloed op ondernemingen

De Investment Leaders Group houdt zich onder andere bezig met de vraag hoe grote beleggers ondernemingen en overheden kunnen stimuleren tot het voeren van een lange-termijnbeleid waarbij meer rekening wordt gehouden met milieu- en sociale factoren. Naast TKP Investments zijn First State Investments, HSBC Pensionfund, HSBC Global Asset Management, Natixis, Nordea, Pimco, Standard Life Investments, TIAA en Zurich onderdeel van de ILG.

 

Share Button