Social Impact Bonds ook toepasbaar binnen EFSI

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is in 2014 opgezet voor het stimuleren van meer private investeringen in de EU, onder meer op terreinen van infrastructuur, energie en het midden- en kleinbedrijf. Voor het eerst sinds de oprichting van EFSI zijn de middelen gebruikt voor investeringen in de maatschappelijke sector. Een Fins project, dat als doel heeft migranten te laten slagen op de Finse arbeidsmarkt, is gefinancierd door middel van een Social Impact Bond (SIB). Hierbij investeren private rechtspersonen in projecten met maatschappelijke doeleinden.

Wat is een Social Impact Bond?

Een Social Impact Bond (SIB) is een relatief nieuw financieringsinstrument voor investeringen in de maatschappelijke sector. Private ondernemingen kunnen in een specifiek project investeren en de publieke sector betaalt de investeerders terug, afhankelijk van de resultaten van het project. Deze wijze van financiering moet helpen het risico te verdelen tussen private en publieke investeerders en daarmee de efficiëntie van investeringen van decentrale en nationale overheden verbeteren.

EFSI

Investeringen door middel van SIB’s komen al langer voor in verschillende lidstaten. In Finland is nu echter de eerste investering gedaan via een SIB met gedeeltelijke financiering vanuit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Het EFSI is de belangrijkste pijler binnen het Investeringsplan voor Europa (ook wel het ‘Juncker-plan’ genoemd), opgezet door de Commissie in 2014. Met gerichte investeringen vanuit het EFSI probeert de EU de structurele economische groei te bevorderen. Ook wil het fonds meer gebruik maken van nieuwe financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld via SIB’s.

Finland

Het project in Finland is gezamenlijk opgezet door het Europees Investeringsfonds (EIF), Het Finse ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid en een fondsmanager voor investeringen met sociale impact. Door middel van trainingen en ondersteuning van de afstemming tussen vraag en aanbod dient de integratie van migranten en vluchtelingen in de Finse arbeidsmarkt te worden bevorderd. Wanneer de migranten erin slagen om werk te vinden, krijgen de private investeerders een betaling hiervoor van de Finse overheid.

SIB’s in Nederland

In Nederland wordt er ook gebruikt gemaakt van SIB’s, alleen nog niet met financiering uit het EFSI. Onder meer gemeente Rotterdam heeft al gebruik gemaakt van dit financieringsinstrument, bijvoorbeeld om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Recentelijk startte ABN Amro, de Start Foundation en het Oranjefonds samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie een project om € 1,2 miljoen te investeren om ex-gedetineerden aan het werk te krijgen.

Decentrale overheden

Ook decentrale overheden kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van het EFSI. Voor  informatie over de criteria van het fonds, zie de praktijkvraag hierover van Europa decentraal.

Bron:

First social impact bond scheme in Europe supports integration in Finland, Persbericht Europese Commissie

Share Button