ASN Bank steunt stimulering biodiversiteit windparken op de Noordzee

Bron
ASN Bank

ASN Bank maakt De Rijke Noordzee mede mogelijk. Samen met Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee wil de bank het zeeleven in windparken op de Noordzee een stevige stimulans geven. ASN Bank draagt bij aan de plaatsing van kunstriffen binnen windparken. Deze riffen vormen unieke habitats, waar andere soorten voorkomen dan op de omliggende zandbodem.

Verdwijnen van natuurlijke riffen

Anderhalve eeuw geleden waren er nog veel natuurlijke riffen in de Noordzee, waaronder grote oesterbanken. Helaas zijn die nagenoeg helemaal verdwenen, onder meer doordat zware sleepnetvisserij de riffen zwaar heeft beschadigd. Doordat er onvoldoende beschermde gebieden zijn, heeft de natuur geen kans zich te herstellen. Gevolg hiervan is dat de biodiversiteit in de Noordzee nog maar veertig procent is van wat deze zou kunnen zijn. Maar uit een verrassende hoek komt hiervoor een oplossing: windparken op zee.

Beschermd gebied door windparken

Binnen windparken op zee mag niet met sleepnetten gevist worden. Het risico op aanvaringen en schade aan elektriciteitskabels is te groot. In de windparken ontstaat zo een beschermd gebied. In dit gebied worden kunstriffen geplaatst. Deze bieden een schuilplaats aan vissen als kabeljauw en zeebaars, en vormen een aanhechtingsplaats voor schelpdieren, anemonen en koudwaterkoralen. Natuur&Milieu en Stichting De Noordzee gaan de ontwikkeling van zeeleven in het beschermde gebied onderzoeken. Met de uitkomsten kunnen ze aanbevelingen doen voor natuurontwikkeling in andere windparken.

Voordelen voor klimaat én biodiversiteit

ASN Bank draagt graag bij aan dit project, waarin duurzame energie en biodiversiteit elkaar versterken. Als duurzame bank financieren wij geen fossiele energie, maar wel wind- en zonne-energie. Want alleen door het gebruik van schone energie kunnen we de opwarming van de aarde tegengaan. Daarnaast werkt ASN Bank aan behoud van biodiversiteit. Onder meer via de langetermijndoel: in 2030 wil ASN Bank netto geen verlies meer van biodiversiteit veroorzaken met alle financieringen en beleggingen.

Share Button