Hoge score voor verantwoord beleggingsproces NN Investment Partners door PRI

NN Investment Partners (NN IP) behaalt de hoogst mogelijke A+ score voor Strategie & Governance op verantwoord beleggen en ESG integratie. Deze score is toegekend door de Principles for Responsible Investment (PRI). Hiermee boekt NN IP progressie ten opzichte van 2016 van A naar A+. NN IP is al sinds 2008 ondertekenaar van de PRI, dat ondersteund wordt door de Verenigde Naties, en al vanaf 1999 actief op het gebied van verantwoord beleggen.

Adrie Heinsbroek, Head Responsible Investment Team bij NN Investment Partners: “We zijn trots op de A+ score die we hebben mogen ontvangen op het gebied van Strategie & Governance van verantwoord beleggen en ESG integratie. Deze score onderstreept het strategisch belang en aandacht die verantwoord beleggen en ESG integratie heeft binnen NN IP. Ook is deze toekenning een duidelijk signaal naar onze klanten dat wij onze doelstellingen waarmaken ten aanzien van onze beleggingsprocessen en dat verantwoord beleggen in de praktijk goed is geborgd bij NN IP.”

In de categorie actieve beleggingen met directe zeggenschap en betrokken aandeelhouderschap behoudt NN IP een stabiele A score ten opzichte van het jaar 2016. Hiermee behoort NN IP in deze categorie wederom bij de beste 50% van alle beoordeelde asset managers. In de subcategorie aandelenbeleggingen scoort NN IP een A+ op robuustheid van screening en het proces van ESG integratie in de analyses.

Adrie Heinsbroek, vervolgt: “Wij willen uiteraard progressie blijven boeken, zoals onder andere op bedrijfsrelevante ESG factoren naast algemene beleidsmatige ESG factoren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we in onze analyses naast de risicoreductie van milieubeleidsprogramma’s ook letten op de bijdrage aan de winstgevendheid van producten en diensten met milieuvoordelen. Verder streven we natuurlijk naar de hoogst mogelijke score op alle beleggingscategorieën en het volledig toegankelijk maken van onze ervaringen en expertise voor onze cliënten.”

PRI is ’s werelds grootste internationale netwerk met meer dan 1.500 beleggers die samenwerken om verantwoord beleggen te stimuleren. Het netwerk wordt ondersteund door de Verenigde Naties en is opgericht in 2005 en hanteert zes kernprincipes, met als belangrijkste de integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces.

Share Button