Eumedion steunt advies tot meer standaardisatie van duurzaamheidsproducten

Eumedion steunt het advies van de Europese High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) om de criteria voor bepaalde ‘groene’ of duurzame producten te standaardiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘groene’ en ‘sociale’ bedrijfsobligaties. Het gevaar is anders dat dergelijke producten te weinig onderscheidend zijn en de labels ‘groen’ en ‘sociaal’ te snel op producten worden geplakt. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op het HLEG-interim-rapport ‘Financing a Sustainable European Economy’.

De HLEG is in december 2016 door de Europese Commissie ingesteld om haar bij te staan bij de formulering van een EU-strategie om de Europese kapitaalmarkten en de financieringsstromen te verduurzamen. In de reactie op het HLEG-conceptadvies spreekt Eumedion ook haar steun uit om in de financiële marktenrichtlijnen helder te maken dat de fiduciaire verantwoordelijkheid van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en van institutionele beleggers ook duurzaamheidsaspecten omvat. Ook zou op Europees niveau duidelijk kunnen worden gemaakt dat bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor lange termijn waardecreatie. Eumedion zou het ook toejuichen als credit ratinginstituten in hun analyses en ratings meer aandacht zouden besteden aan duurzaamheidsfactoren. Het gaat Eumedion echter te ver om credit ratinginstituten een wettelijke verplichting dienaangaande op te leggen.

Share Button