Zeer hoge GRESB-score voor vastgoedportefeuilles PGGM

De vastgoedportefeuilles die door PGGM worden beheerd, zijn weer langs de jaarlijkse GRESB-duurzaamheidsmeetlat gelegd. Het resultaat is een steeds duurzamere vastgoedportefeuille. PGGM stond in 2009 aan de wieg van de Global Real Estate Sustainability Benchmark, afgekort GRESB. De ambitie was destijds een wereldstandaard te ontwikkelen waar zoveel mogelijk vastgoedfondsen bij zouden aansluiten. GRESB meet de duurzaamheidsprestaties van vastgoedbeleggingen op het niveau van een vastgoedfonds.

Dus niet: hoe groen is een gebouw, maar hoe duurzaam is de organisatie erom heen. Dit wordt gedreven vanuit de overtuiging dat voor verdere verduurzaming van vastgoed het juiste beleid, gekwalificeerde mensen, transparantie, systemen en meetgegevens nodig zijn. In onze visie zal deze duurzaamheidsinspanning zich uitbetalen in een betere financiële performance van zulke vastgoedbeleggingen.

De ambitie om GRESB tot een mondiale standaard te ontwikkelen is gerealiseerd. Nu, in 2017, participeren bijna negenhonderd vastgoedfondsen wereldwijd, vooral in Europa, maar ook steeds meer in Noord-Amerika en Azië – gezamenlijk goed voor een vastgoedwaarde van 2800 miljard dollar. Met alle scores die GRESB geeft aan vastgoedmanagers, verkrijgt PGGM een steeds beter inzicht in de wijze waarop deze managers duurzaamheid vormgeven in de vastgoedportefeuilles van PGGM’s klanten.

Ook zijn deze scores een middel om onszelf te vergelijken met andere vastgoedbeleggers als zij hun scores ook publiceren. GRESB-scores hebben daarnaast invloed op de waardering van het vastgoed in de portefeuilles. De snel toegenomen acceptatie van GRESB duidt erop dat vastgoedmanagers wereldwijd inzien dat ze aantrekkelijk worden voor beleggers als ze zich aansluiten bij deze standaard.

Afgelopen jaar nam bijna 96 procent van de vastgoedmanagers waarin PGGM Private Real Estate is belegd deel aan het onderzoek – de laatste vier procent betreft aflopende beleggingen. Daarmee voldeden de door ons geselecteerde vastgoedfondsen aan onze eis dat ze in GRESB-termen moeten rapporteren, zodat we een goed inzicht hebben in de mate waarin ze duurzaamheid integreren in hun operatie.

Van onze vastgoedmanagers kreeg 86 procent (met een vastgoedwaarde van 9 miljard euro) een ‘green star’ in de GRESB-methodiek. Zo’n green star betekent in feite dat beleid en management voor wat betreft duurzaamheid op orde zijn, uitgevoerd worden en de resultaten daarvan worden gemeten in termen van energiegebruik, CO2-uitstoot, watergebruik en afvalmanagement.

Dertig procent van onze portefeuille (22 procent een jaar eerder) presteert in de hoogste categorie die GRESB hanteert. Deze vastgoedfondsen zitten in de bovenste twintig procent van de relatieve GRESB-ranglijst. Ons streven is dat dit percentage verder omhoog gaat.

We staan niet alleen in de onze overtuiging dat deze duurzaamheid loont en een materiële impact heeft op de financiële performance van onze vastgoedbeleggingen. Ook toezichthouders zoals DNB besteden hier nadrukkelijk meer aandacht aan. DNB ziet voor de financiële sector risico’s in de noodzakelijke overgang naar een klimaatneutrale economie en stelde dit jaar in een rapport vast dat financiële instellingen hier meer rekening mee moeten houden.

De jongste GRESB-scores maken duidelijk dat de PGGM Private Real Estate beleggingsportefeuille structureel sterker verbetert dan de benchmark. Terwijl de rest van de vastgoedwereld – ook dat maakt GRESB al jaren duidelijk – stappen zet richting meer duurzaamheid, gaan wij harder.

Tegelijkertijd laat de door PGGM beheerde vastgoedportefeuille ook een structurele financiële outperformance zien ten opzichte van de index. Ons vastgoed geeft dus relatief meer financieel rendement én heeft een relatief hoge duurzaamheidsgraad. We hebben wel langere reeksen data nodig om vast te stellen dat duurzaamheid hier financieel loont, maar dit is voor ons in ieder geval bewijs dat financieel rendement en duurzaamheidsrendement (vermeden CO2-produktie) hand in hand kunnen gaan. Met deze boodschappen gaan we wereldwijd de gesprekken aan met onze vastgoedmanagers: onze GRESB-scores kunnen en moeten over de hele linie nog hoger worden.

Share Button