Energiebesparing Gelderse bedrijven en instellingen versnellen

Om energiebesparing door bedrijven en instellingen te versnellen gaat Gelderland lokale ondernemersinitiatieven voor energiebesparing stimuleren. Ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen of branches, die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van energiebespaarmaatregelen, kunnen daarvoor vanaf 1 januari 2018 een bijdrage aanvragen.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk voor energietransitie: ” Een groot  aantal bedrijven is al verplicht om maatregelen te nemen, die energie besparen en zich binnen vijf jaar terug verdienen. Door nu de wortel en de stok samen in te zetten, willen we echt stappen zetten en zorgen voor versnelling. Want energie besparen levert niet alleen bedrijven geld op en is goed voor de economie maar draagt óók bij aan een energieneutraal Gelderland. En daarvoor moet iedereen aan de slag.”

Wortel

Inzicht in geschikte maatregelen per bedrijf, hulp bij de keuze en advies over de financiering zijn van doorslaggevend belang voor bedrijven om energie te besparen. Op basis van een energiescan die minimaal voldoet aan de Energie Prestatie Keuring (EPK) ontstaat inzicht in het energieverbruik en de besparingskansen van een onderneming. Bovendien is daar een lijst van erkende maatregelen aan gekoppeld. Deze lijst toont maatregelen die binnen 5 jaar terug verdient zijn. Als bedrijven bij ontvangst van het scanrapport actief begeleiding ontvangen, nemen zij daadwerkelijk maatregelen zo laten projecten in de Achterhoek zien.

Cofinanciering

Voorwaarde is dat de plannen cofinanciering krijgen, meestal door gemeenten. Hierdoor verbreed deze aanpak zich ook vaak naar scholen, sportverenigingen en zorginstellingen. Ook dienen Omgevingsdiensten een positief advies te geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal 1.000.000 euro beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.

Stok

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht een aantal bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te nemen, die binnen 5 jaar zijn terug verdiend. Voor het toezicht houden en handhaven op deze verplichting stelt de provincie aan gemeenten ook een subsidie beschikbaar. Omgevingsdiensten zien bij een aantal bedrijven toe of ze met energiebesparing aan de slag gaan.

Energieneutraal

Met zowel het stimuleren als controleren wil de provincie energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Deze maatregelen vormen onderdeel van de aanpak van het Gelders Energie Akkoord. Hierin werkt de provincie samen met ruim 200 andere partijen aan een energieneutraal Gelderland in 2050.

Share Button