Klimaatbeleid Van Lanschot Kempen valt in de prijzen

Van Lanschot Kempen heeft tijdens de CDP Europe Awards 2017 in Brussel de ‘A award’ van klimaatorganisatie CDP (voorheen bekend als de Carbon Disclosure Project) gekregen. Met deze award – de hoogst haalbare – onderstreept CDP het vooruitstrevende karakter van het klimaatbeleid van Van Lanschot Kempen.

Urgent

Klimaatverandering is een van de meest urgente uitdagingen van dit moment. Daarom wordt van zowel overheden als bedrijven verwacht dat zij dit hoog op de agenda hebben. Van Lanschot Kempen streeft ernaar hieraan nadrukkelijk bij te dragen.

Klimaatneutrale economie

Van Lanschot Kempen zet zich al jaren in om bij te dragen aan een klimaatneutrale economie. Zo wordt de CO2-uitstoot van de eigen organisatie gemeten en waar mogelijk gereduceerd. Daarnaast wordt er een expliciet klimaatbeleid gehanteerd voor beleggingen, waarbij ondernemingen actief worden aangesproken op hun uitstoot. Klanten krijgen binnen vermogensbeheer en -advies de mogelijkheid om te investeren in fondsen die klimaatverandering actief tegengaan.

Klimaatbeleid

CDP stelt duizenden beursgenoteerde bedrijven wereldwijd jaarlijks vragen over hun klimaatbeleid en de behaalde resultaten. Alle verkregen informatie wordt door CDP geverifieerd en ter beschikking gesteld aan bij CDP aangesloten institutionele beleggers en financiële instellingen. Zij kunnen deze informatie vervolgens gebruiken in hun beleggingsproces. Voor beleggers zijn bedrijven die hun klimaatrisico’s, of kansen, vroegtijdig in beeld hebben en daar naar handelen, interessanter dan bedrijven zonder klimaatbeleid.

Share Button