NN Investment Partners sluit zich aan bij Climate Action 100+

Om de beleggerswaarde op de lange termijn te verbeteren en aan te zetten tot positieve verandering op het gebied van duurzaamheid, is NN Investment Partners (NN IP) sinds 2016 actief in gesprek over klimaatrisico’s met bedrijven in de nutssector. NN IP doet dit nu ook in de chemiesector door zich aan te sluiten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+.

Climate Action 100+ is een nieuw, vijfjarig beleggersinitiatief om in gesprek te gaan met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Dit moet zorgen voor minder uitstoot, betere klimaatgerelateerde financiële toelichtingen en een betere governance rond klimaatverandering. In de top 100 bedrijven zitten de grootste wereldwijde emittenten van broeikasgassen. De lijst omvat, maar is niet beperkt tot, bedrijven in de sectoren olie & gas, elektriciteit en transport.

Als onderdeel van het initiatief zal NN IP actief de dialoog aangaan en samenwerken met drie grote bedrijven in de chemiesector waarin ze belegt. Zij moeten de risico’s minimaliseren en openbaar maken, en de mogelijkheden die klimaatverandering biedt optimaliseren. NN IP zal daarnaast andere beleggers ondersteunen bij hun dialoog in de sectoren olie & gas en mijnbouw. Via dit initiatief geeft de vermogensbeheerder invulling aan haar engagement, zoals opgenomen in de Global Investor Statement on Climate Change van de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Er is een engagementagenda opgesteld voor alle bedrijven in het initiatief en elk jaar wordt een voortgangsverslag gepubliceerd.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “Als grote internationale vermogensbeheerder weten we dat klimaatrisico’s voor veel bedrijven van groot belang zijn. De aankondiging van vandaag laat zien dat we er alles aan doen om de aandeelhouderswaarde te vergroten en tegelijkertijd een verantwoordelijke belegger zijn op de financiële markt van vandaag. We zijn hier eind jaren negentig al mee begonnen. Via initiatieven zoals Climate Action 100+ gaan we de wereldwijde uitdagingen van klimaatverandering aan.”

De aankondiging van vandaag onderstreept de inzet van NN IP op het gebied van verantwoord beleggen, de integratie van milieu-, maatschappelijke en governance-factoren (ESG) en actief aandeelhouderschap. Deze focus zal onze klanten op verschillende manieren ten goede komen. Als we voorop blijven lopen als het gaat om ESG-onderzoek, integratie en corporate governance, dan draagt dit bij aan optimale beleggingsvoorstellen voor onze klanten. Door aan te sluiten bij het programma van Climate Action 100+ versterken we onze focus op actief aandeelhouderschap en engagement, een belangrijk onderdeel van verantwoord beleggen.

Climate Action 100+ is vandaag officieel gelanceerd in Parijs, precies twee jaar na het Klimaatakkoord van Parijs. In dit nieuwe initiatief bundelen diverse regionale beleggersplatforms voor klimaatverandering, zoals de Europese Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), de krachten, in samenwerking met de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI). NN Group is sinds juni 2017 lid van de IIGCC en sinds 2008 van de PRI.

Meer details zijn te vinden op de website van het initiatief: www.climateaction100.org.

Share Button