Hoogste prioriteit voor engagement BMO GAM (EMEA) in 2022: klimaatverandering en biodiversiteit

BMO Global Asset Management (EMEA), nu onderdeel van Columbia Threadneedle Investments, maakt vandaag zijn engagementprioriteiten voor 2022 bekend. Wij blijven bedrijven stimuleren positieve duuurzaamheidsresultaten te behalen en geven daarbij prioriteit aan engagement met bedrijven rond belangrijke milieukwesties, waaronder klimaatverandering en biodiversiteit. Ook mensenrechtenkwesties en de beloning van bestuurders staan hoog op onze agenda.

Claudia Wearmouth co-hoofd van het Responsible Investment team: “De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, denk aan de Covid-19 pandemie en de extreme weersomstandigheden in verschillende werelddelen, versterken de noodzaak om te bouwen aan een veerkrachtigere toekomst. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en mensenrechten zijn allemaal kwesties die dringend om actie vragen.”

“Actief aandeelhouderschap is de hoeksteen van ons werk; zo geven wij onze klanten een gezamenlijke stem bij de bedrijven waarin ze beleggen. Het kan tijd kosten om verandering binnen een bedrijf te bewerkstelligen en om hiervoor de juiste instrumenten te ontwikkelen. Wij ondersteunen bedrijven in dit streven, maar 2022 wordt ook het jaar waarin wij bedrijven afrekenen op de toezeggingen die ze doen.”

De engagementprioriteiten in 2022

Prioriteit blijft liggen bij klimaatverandering en biodiversiteit

We werken al meer dan twee decennia samen met bedrijven om de invoering van klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen te stimuleren en blijven dit ook doen in 2022. Het klimaatengagement richt zich op de geleidelijke afschaffing van de kolenproductie in 2030 voor ontwikkelde markten en in 2050 voor ontwikkelingsmarkten. Beide zijn essentieel om de Parijsdoelstellingen te halen. Hoewel onze betrokkenheid zich over alle sectoren uitstrekt, ligt de focus op de mijnbouw en de nutssector. Hier bouwen we voort op de inspanningen van vorig jaar, toen wij onder meer achterblijvende landen en bedrijven aanspraken, met het grootste potentieel voor verandering, waaronder de VS, Japan en Zuid-Korea.

BMO GAM (EMEA) zal tevens bedrijven aanspreken op hun beloften om net zero te bereiken. We zullen daarbij onder andere engagement voeren met financiële instellingen om te zorgen voor een grondige implementatie van netzerostrategieën, inclusief een zorgvuldige afbouw van kolen, olie en gas binnen diverse portefeuilles.

Alice Evans, Co-Hoofd van BMO GAM’s Responsible Investment team: “De COP26 in november vorig jaar maakte de omvang van de uitdaging om klimaatverandering aan te pakken duidelijk. De conferentie bleek ook een katalysator voor actie; de grotere druk op de private sector zorgde ervoor dat meer dan 3.000 bedrijven en financiële instellingen – met een gezamenlijk beheerd vermogen van $ 130 biljoen – net zero-toezeggingen hebben gedaan. Onze agenda voor 2022 is dan ook vooral gericht op de correcte uitvoering. Wij willen ervoor zorgen dat de toezeggingen worden gevolgd door concrete maatregelen om de economie CO2-arm te maken.”

2021 was ook het jaar dat we biodiversiteit aanmerkten als belangrijk aandachtsgebied. Ook dit thema pakken wij dit jaar opnieuw op, met meer engagement bij bedrijven in de meest kritieke sectoren, waaronder de voeding- en dranksector, de fossiele brandstoffensector, goederen, transport en financiën. Het doel is biodiversiteitsrisico’s te beperken door het opstellen van strategische- en governancedoelstellingen en het ontwikkelen van meetmethoden.

ESG-risicometingen in de beloning van bestuurders

Sterke ‘netto nul’-strategieën vereisen meer deskundigheid en toezicht op het niveau van de raad van bestuur als het gaat over klimaatrisico’s en -kansen; Daarnaast is een koppeling van de beloning van bestuurders aan het bereiken van klimaatgerelateerde doelstellingen van belang. We zullen ook op dit punt het gesprek aangaan met bedrijven in verschillende sectoren, waaronder de olie en gasindustrie, mijnbouw, goederen, nutsbedrijven, transport en auto-industrie, en financiële instellingen.

Ons uitgangspunt is dat de doelstellingen zodanig worden geformuleerd dat bonussen voor bestuurders worden afgestemd op de belangen van de aandeelhouders op de lange termijn. We pleiten voor de invoering van risicogerelateerde voorwaarden voor het toekennen van bonussen, om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste bonussen worden toegekend als de financiële kracht of kredietkwaliteit van een onderneming verslechtert.

Schijnwerpers op de chemische industrie

De klimaatverandering vergroot de omvang en impact van extreme weersomstandigheden. Reden waarom we bedrijven met toeleveringsketens of activiteiten in zeer kwetsbare gebieden zullen aanspreken om hun huidige inspanningen op het gebied van risicobeoordeling en -beperking te verbeteren. Onze focus ligt daarbij op de chemische industrie. We zullen proberen chemische bedrijven aan te moedigen tot een duurzame transitie, door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de schadelijke gevolgen voor lokale gemeenschappen tot een minimum te beperken, plastic afval te reduceren en te investeren in recyclingtechnologieën voor een circulaire economie.

Bescherming van de mensenrechten in de toeleveringsketens

Gedegen management van toeleveringsketens is essentieel om de bescherming van mensenrechten te waarborgen. In 2022 werken we samen met bedrijven aan de implementatie van due diligence op het gebied van mensenrechten in de toeleveringsketen met als doel om de mensenrechten te beschermen, en de bedrijfscontinuïteit en het algemene beheer van de toeleveringsketen te verbeteren.

Ons team zal zich verder concentreren op het waarborgen van de kwaliteit van audits, omdat bedrijven (te) veel vertrouwen op sociale auditbedrijven om toeleveringsketens te controleren. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan bedrijven in de kleding-, detailhandel- en dienstensector en zullen wij controleren of ze hun verplichtingen op het gebied van mensenrechten en arbeidsnormen nakomen.

BMO GAM (EMEA) heeft een Responsible Investment team van 25 mensen, die zich toeleggen op engagement bedrijven in alle sectoren. In 2021 was het team betrokken bij 940 bedrijven in 49 regio’s, wat resulteerde in 388 ‘mijlpalen’ (resultaten als gevolg van directe engagement).

Als onderdeel van Columbia Threadneedle zal de toonaangevende expertise van BMO GAM (EMEA) op het gebied van Verantwoord Beleggen voor de groep beschikbaar zijn. De groep streeft ernaar om via actief beheer echte veranderingen in de wereld teweeg te brengen, resultaten voor klanten te behalen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Share Button