Actief aandeelhouderschap BMO GAM: klimaat en sociale thema’s dominant in 2021

BMO Global Asset Management (EMEA), dat in juli 2022 onder de nieuwe merknaam Columbia Threadneedle Investments verdergaat, heeft vandaag het 2021 Stewardship Report gepubliceerd. Het verslag beschrijft hoe BMO GAM met meer dan 940 bedrijven over de hele wereld haar betrokken aandeelhouderschap (engagement) heeft getoond. In de dialogen met de bedrijven werd gepraat over belangrijke zaken als arbeidsomstandigheden, klimaatverandering en biodiversiteit.

Bijna de helft van alle ‘engagements’ (45%) ging over maatschappelijke en sociale thema’s en dan vooral over arbeidsomstandigheden, gevolgd door milieukwesties (34%) en behoorlijk bestuur (22%). Het leeuwendeel (85%) van de engagementactiviteiten was gestoeld op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, en in het bijzonder op SDG 12 (duurzame consumptie en productie), SDG 13 (aanpak klimaatverandering) en SDG 8 (inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen).

In het verslag staat hoe BMO GAM zich blijvend inspant om positieve veranderingen teweeg te brengen bij bedrijven waarin de vermogensbeheerder investeert. Zo werden er een kwart meer bedrijven aangesproken dan in 2020. In 388 gesprekken werd een belangrijke doorbraak bereikt. Dat wil zeggen dat bedrijven hun ESG-beleid en -activiteiten hebben aangepast aan de BMO-engagementdoelstellingen. Daarvan hield 44% verband met verbeteringen op corporate governance niveau, 22% met klimaatverandering en 14% met arbeidsomstandigheden. Zo heeft het Braziliaanse vleesverwerkingsbedrijf JBS toegezegd om alle ondernemingen die bijdragen aan illegale ontbossing in 2025 uit zijn toeleveringsketen te hebben geschrapt. Dat is 5 jaar eerder dan eerder was afgesproken. Pfizer blijft voortgang boeken op het gebied van een betere toegang tot medicijnen.

In 2021 stemde BMO GAM tijdens 12.416 (aandeelhouders)vergaderingen op 125.146 resoluties. Er werd in bijna een kwart (23%) van de gevallen gestemd tegen het bestuur.

Claudia Wearmouth, Co-Head of Responsible Investment bij BMO Global Asset Managementonderdeel van Columbia Threadneedle Investments: “Door de hausse aan aandacht voor verantwoord beleggen verwachten beleggers dat bedrijven goed scoren op het gebied van ESG. Ze aarzelen niet om hun stemrecht in te zetten om verandering doorgevoerd te krijgen. Toch zijn er zorgen over greenwashing en of bedrijven daadwerkelijk ook de daad bij het woord voegen als het gaat om het uitvoeren van hun ESG-ambities.”

Wearmouth: “In aanloop naar COP26 zagen we een golf aan ‘net zero’-beloften door bedrijven. We blijven er scherp op letten of die ondernemingen daadwerkelijk stappen zetten om deze langetermijnambities echt waar te maken. We houden de druk op de ketel ten aanzien van hun aangekondigde klimaatstrategieën, waaronder het behalen van beloofde CO2-uitstootverminderingen, de inzet van kapitaal en governance.”

“We zetten ons werk in 2022 natuurlijk door en breiden onze milieuagenda uit met meer aandacht voor biodiversiteit. We hebben het voortouw genomen bij de oprichting van Nature Action 100”, zegt Wearmouth. Zo heeft BMO GAM vorig jaar gepraat met bedrijven over hoe ze hun huidige milieu-initiatieven onder de biodiversiteitsparaplu denken te brengen. BMO GAM heeft inmiddels proxy-stembeleid ontwikkeld dat is gericht op ondernemingen die de biodiversiteit aantasten maar hierover onvoldoende informatie verschaffen. Hiermee wil de vermogensbeheerder meer transparantie bevorderen en het afleggen van verantwoordingen rond biodiversiteitsrisico’s aanjagen.

“Engagement op maatschappelijke en sociale thema’s blijft hoog op de agenda staan want we willen dat het herstel na de pandemie zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk gebeurt.” BMO roept bedrijven op om klimaatdoelstellingen op te nemen als onderdeel van de governance structuur en het renumeratiebeleid en te rapporteren in lijn met de aanbevelingen van de Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).  “Daarnaast blijven we bedrijven natuurlijk wijzen op hun mensenrechtenverplichtingen”, aldus Wearmouth.

Diversiteit blijft speerpunt

Arbeidsomstandigheden vormen ook een speerpunt in de engagementactiviteiten van BMO GAM. Zo stuurt de vermogensbeheerder continu aan op leefbaar loon binnen de textielindustrie. Ook heeft het fondshuis er vorig jaar extra op gelet dat bedrijven de nodige maatregelen namen om hun werknemers en klanten te beschermen tegen het coronavirus en dat door de beloningen van bestuurders de ongelijkheid, die door de pandemie vaak pijnlijk zichtbaar is geworden, niet verder werd vergroot.

In 2021 heeft BMO GAM ook veel nadruk gelegd op meer diversiteit binnen bedrijven. Zo is het stembeleid aangescherpt en kunnen de voorzitter en leden van de nominatiecommissie of het bestuur van de grootste bedrijven in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada rekenen op een tegenstem als er binnen het bestuur niet tenminste één lid is met een andere etnische achtergrond en er geen sprake is van verzachtende omstandigheden. BMO GAM is in gesprek met 50 aan de DAX genoteerde bedrijven om de diversiteit binnen die bedrijven te vergroten en de loonkloof tussen mannen en vrouwen en mensen van verschillende achtergronden te dichten.”

Share Button