Milieulijst 2018 biedt ondernemers weer veel belastingvoordeel voor investeringen in een beter klimaat

Ondernemers die investeren in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering kunnen ook in 2018 rekenen op fiscaal voordeel. Dat blijkt uit de Milieulijst 2018 die op 28 december 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant. Met de nieuwe Milieulijst bouwt het kabinet voort op het nieuwe regeerakkoord. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in het inzetten van CO2 als grondstof voor de chemische industrie en glastuinbouw kunnen rekenen op financiële steun.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2018 een bedrag van 139 miljoen euro beschikbaar. MIA en Vamil bieden voordeel voor investeringen in duurzame technieken. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit voordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën passen deze lijst jaarlijks, na overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan.

Circulaire economie
Circulair ondernemen is net als in voorgaande jaren een belangrijk thema op de Milieulijst. Nieuw op de Milieulijst is het vastleggen van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dit zorgt voor het sluiten van kringlopen en levert een bijdrage aan de realisatie van de klimaatafspraken. Vanuit de wens om producten langer in de kringloop te houden en zo efficiënter met onze grondstoffen om te gaan komt vanaf dit jaar ook het refurbishen van apparaten in aanmerking. De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de wijze waarop afval wordt ingezameld. Daarom biedt de Milieulijst 2018 meer steun voor investeringen in betere afvalscheiding en het opsporen van gevaarlijke stoffen in afvalstromen.

Duurzame stallen en kassen
Een ander belangrijk thema binnen MIA\Vamil is duurzame innovatie in de agrarische sector. Investeringen in duurzame stallen en kassen komen in aanmerking voor deze regelingen. De Milieulijst 2018 zet in op een klimaat neutrale glastuinbouw. Zo is het reduceren van broeikasgassen stevig verankerd in het nieuwe eisenpakket.

Erfafspoeling
Investeringen die nodig zijn voor een certificaat op grond van de Maatlat Schoon Erf komen in aanmerking voor MIA\Vamil. Agrariërs zijn verplicht maatregelen te nemen tegen het afspoelen van meststoffen en resten gewasbeschermingsmiddelen van hun erf. De Maatlat is een initiatief van de sector en maakt het mogelijk ondernemers die maatregelen nemen tegen erfafspoeling financieel te ondersteunen. Om een certificaat te behalen, moeten ondernemers meer doen dan wettelijk verplicht is.

Download de Milieulijst 2018 (pdf)

Share Button