Schroders: Bedrijfsanalyse zonder daarin ESG-factoren mee te nemen, is vanaf 2018 onhoudbaar

Het analyseren van bedrijven zonder daarbij de milieu-, sociale en governance-aspecten in de beoordeling mee te nemen, is in toenemende mate onhoudbaar, schrijft Jessica Ground, Hoofd ESG bij Schroders in de ‘Outlook 2018: Sustainability’.

Niet alleen de aandelenmarkten piekten en en zetten nieuwe records neer dit jaar. 2017 is ook het jaar van andere records:

  • De gemiddelde temperatuur op aarde heeft nieuwe hoogtes bereikt en orkaan Irma was de krachtigste orkaan ooit op de Atlantische Oceaan
  • De gemiddelde reële lonen stagneren in de ontwikkelde economieën, terwijl het aantal miljardairs piekt
  • Vertrouwen in overheden bereikte een dieptepunt

Bovenstaande en andere uitdagingen waarmee het bedrijfsleven zich geconfronteerd ziet, zijn niet nieuw, maar bedrijven zien ze wel groeien in omvang en aantal en sneller veranderen. Tegen deze achtergrond zijn de regels voor beleggers en voor bedrijven moeilijker geworden en tegelijkertijd is de beloning voor succes groter geworden. De groeiende afstand tussen bedrijven en de maatschappij waartoe ze behoren, heeft uitdagingen gecreëerd op een groot aantal gebieden.

In de maatschappij heerst een toenemende ontevredenheid over de gevestigde orde. Multinationals zijn een makkelijk slachtoffer voor de ontevredenheid over ongelijkheid en globalisatie. Sociale spanningen beïnvloeden ook de politieke agenda. Wel is er ondanks de anti-globaliseringsbeweging wereldwijd een consensus aan het ontstaan dat door een gecoördineerde aanpak van bijvoorbeeld consumentenbescherming, arbeidsvoorwaarden en governance, politieke leiders de normen naar een hoger niveau kunnen tillen waar uiteindelijk iedereen baat bij heeft. Het is belangrijk dat bedrijven overgaan op de grootste gemene deler om hun activiteiten toekomstbestendig te maken.

Klimaat raakt elke vezel van de economie

Een ander record werd ook geboekt. De uitstoot van broeikasgassen bereikte een nieuw hoogtepunt. De keuze van president Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, lijkt Amerikaanse bedrijven en steden en andere landen juist aan te zetten tot grotere vastberadenheid om actie te ondernemen. Het ontbreekt bij de politieke ambitie nog aan daadkracht, maar de vooruitzichten verbeteren. De uitdaging van klimaatverandering zal elke hoek van de wereldeconomie bereiken, de beleggingssector niet uitgesloten. Een kordatere aanpak van het klimaatprobleem is een luxe, maar het onderschatten van de gevolgen van een overgang naar een CO2-arme economie raakt het bedrijfsmodel en oogt in toenemende mate onverantwoord.

Het luistert nauwer

Meer nauwlettendheid is niet alleen weggelegd voor bedrijven. ESG-factoren worden meer mainstream. Te veel vermogensbeheerders hebben ESG-beleggen lange tijd gezien als een marketingplatform en een mogelijkheid om meer producten te verkopen, in plaats van als een beleggingsstuurprogramma om te definiëren, te meten en te managen. Schroders is van mening dat het echte doel van ESG-integratie een betere allocatie van kapitaal en investeringsbeslissingen is.

Ground ziet een zekere ironie in het schrijven van een outlook over duurzaamheid voor 2018, omdat het bij dit onderwerp per definitie over de lange termijn gaat. De milieutechnische en sociale uitdagingen zullen in 2018 groeien, alsook de spanningen en de impact daarvan. Sociaal en cultureel zal er ook strikter op het bedrijfsleven gelet gaan worden. De kleiner wordende kloof tussen sociale en politieke controle op de rol van de bedrijfssector bij het aanpakken van deze uitdagingen is echter van groter belang voor Schroders.

Schroders gelooft dat de winnaars van de toekomst de bedrijven, managementteams, besturen en beleggers zijn die beseffen dat kosten en waarde van een sociale goedkeuring van de bedrijfsactiviteiten toenemen. Zij zullen hun bedrijfsmodel zodanig vormgeven dat zij echte duurzaamheid creëren, identificeren en ondersteunen.

Lees meer in de Outlook 2018: Sustainability, van Jessica Ground, Hoofd ESG bij Schroders.

Share Button