Eumedion: fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers omvat ook duurzaamheid

Eumedion vindt dat het betrekken van duurzaamheidsfactoren bij het maken van een beleggingsbeslissing onderdeel behoort te zijn van de fiduciaire verantwoordelijkheid van institutionele beleggers. Dat is de kern van haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie van de Europese Commissie over verplichtingen van institutionele beleggers inzake duurzaamheid.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de reikwijdte van duurzaamheid breder is dan alleen milieu-, sociale en governance-elementen (ESG). Van institutionele beleggers wordt verwacht dat zij alle relevante en materiële aspecten meewegen die invloed hebben op het vermogen van een onderneming om op lange termijn waarde te creëren, zoals de aard van de activiteiten, de strategie, de belanghebbenden van de onderneming en de plek waar de onderneming haar activiteiten uitvoert. Het is daarvoor wel van belang dat ondernemingen in voldoende mate transparant zijn over deze zaken. De EU-richtlijn niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit, die vanaf boekjaar 2017 voor grote ondernemingen geldt, zou hieraan bij kunnen dragen. Van institutionele beleggers mag worden verwacht dat zij openbaar maken hoe duurzaamheidsfactoren worden meegenomen in het beleggingsbeleid. Daarnaast is het van belang dat institutionele beleggers hun achterliggende begunstigden raadplegen en informeren over het gevoerde beleid inzake verantwoord en duurzaam beleggen.

Share Button