Grote beleggers: alle beursondernemingen moeten een klimaattransitie-actieplan opstellen

Bron
Eumedion

Alle Nederlandse beursondernemingen moeten het komend jaar een transitieplan opgesteld hebben om uiterlijk in 2050 geheel klimaatneutraal te opereren. Het transitieplan moet korte-, middellange- en langetermijn CO2-emissiereductiedoelstellingen bevatten en uiteenzetten hoe de onderneming deze doelstellingen wil behalen. Het plan moet worden besproken met de aandeelhouders. Ondernemingen die een relatief grote impact hebben op klimaatverandering of die anderszins grote klimaatrisico’s lopen, worden aangemoedigd om hun voortgangsrapport op de weg naar ‘klimaatneutraliteit’ jaarlijks aan de aandeelhoudersvergadering (AVA) ter adviserende stemming voor te leggen. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2022 die Eumedion naar de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de 53 bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers in dialogen met de beursondernemingen en in de aanloop naar de AVA’s van 2022 aan de orde zullen stellen en terug willen zien in de jaarverslagen over boekjaar 2021. De ondernemingen worden in de brief aangemoedigd om de reductiedoelstellingen te laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi) en te laten controleren door de externe accountant. De reductiedoelstellingen dienen betrekking te hebben op zowel de eigen activiteiten als die van toeleveranciers, klanten en eindgebruikers (dus de gehele ‘waardeketen’; de zogenoemde scope 1, 2 en 3).

Eumedion schrijft in de brief dat de komende tien jaar cruciaal zijn voor het nog kunnen voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Eumedion vindt dat alle beursondernemingen, aandeelhouders en accountants een verantwoordelijkheid hebben om hieraan (hoe klein wellicht ook) een bijdrage te leveren. Ondernemingen worden geacht jaarlijks verslag te doen over de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen. Aandeelhouders kunnen op die manier de voortgang bewaken en indien nodig aandringen op versnelling. Accountants kunnen een onafhankelijk oordeel vellen over de ‘hardheid’ van de reductiedoelstellingen en over de aansluiting van deze doelstellingen op de operationele en financiële plannen van de onderneming.

Naast het opstellen van een klimaattransitieplan vraagt Eumedion de Nederlandse beursondernemingen in 2022 te rapporteren over hun diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (inclusief doelstellingen) ten aanzien van het gehele werknemersbestand en over de effectiviteit van hun maatregelen (en procedures) die ervoor moeten zorgen dat de mensenrechten in hun hele waardeketen worden gewaarborgd.

Share Button