Voor het eerst stemmen alle grote Nederlandse beleggers tegen Shell’s klimaatbeleid

Zelfs Robeco, jarenlang Shell’s grootste steunpilaar in Nederland, stemde op de aandeelhoudersvergadering tegen Shell’s beleid (resolutie 20) en voor Follow This klimaatresolutie (resolutie 21), blijkt uit de gisteren gepubliceerde stemverklaring. Hiermee is duidelijk geworden dat de hele Nederlandse top tien Shell duidelijk heeft gemaakt dat het concern zijn klimaatbeleid moet aanscherpen.

Op de aandeelhoudersvergadering in mei 2021 waren Robeco en ABP (APG) Shell’s laatste steunpilaren in Nederland (tabellen hieronder). Ze stemden toen nog voor Shell’s beleid en onthielden zich van stemming op de Follow This klimaatresolutie die om CO2-reducties in lijn met het Parijsakkoord vraagt.

In 2016, toen de eerste Follow This klimaatresolutie 2,7% van de stemmen kreeg, stemde slechts één Nederlandse grote beleggers voor.

De uitspraak van de Nederlandse rechter, die Shell opdroeg om zijn emissies terug te brengen in lijn met Parijs, heeft hoogstwaarschijnlijk een rol in gespeeld in de omslag binnen ABP en Robeco.

“We hopen dat het Shell-bestuur deze afstraffing van de financiële top van Nederland serieus neemt – Nederlandse beleggers weten meer van Shell dan de meeste buitenlandse beleggers – ondanks het feit dat 80% van de aandeelhouders nog voor Shells beleid stemde. We zien er naar uit om samen met Nederlandse beleggers en de 20% die voor stemde, andere beleggers te overtuigen dat Shell en andere oliebedrijven alleen gaan veranderen als zij volgend jaar ook voor stemmen.”

Share Button