Briefwisseling ACTIAM: ‘Royal Dutch Shell’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze nieuwe editie gaat over ‘Royal Dutch Shell’.

Op 15 november jongstleden kondigde het bestuur van Royal Dutch Shell een voorstel aan om de aandelenstructuur van het bedrijf te vereenvoudigen. In het voorstel, dat op 10 december werd voorgelegd aan aandeelhouders, brengt Shell haar fiscale vestigingsplaats onder in het Verenigd Koninkrijk (VK). De voorzitter van het bestuur van Shell stelt dat de voorgestelde wijziging de slagkracht van het bedrijf vergroot om de transitie naar een wereldwijd koolstofarm energiesysteem te kunnen versnellen. De vraag is echter of het voorstel daadwerkelijk Shell zal helpen om “een leidende rol te spelen in de energietransitie”, of dat het een slimme truc is om steun voor het voorstel te genereren?

Wederom zijn de schrijvers:

  • Ruud Hadders, Responsible Investment Officer
  • Caspar SnijdersPortfolio manager Equities

Download het artikel (pdf) 

Read the article in english

 

Share Button