Briefwisseling ACTIAM: ‘Fossielvrij beleggen: uitsluiten of engagen?’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze nieuwe editie gaat over ‘Fossielvrij beleggen: uitsluiten of engagen?’.

De klimaattop (COP26) in Glasgow is in volle gang. Ook op beleggingsvlak gebeurt er veel met betrekking tot nieuwe ambities bij grote institutionele beleggers. PME, Pensioenfonds Horeca en recent ABP nemen afscheid van hun beleggingen in bedrijven die actief zijn in fossiele olie- en gaswinning en -distributie. Is dit niet juist contraproductief? De Franse businessschool en denktank Edhec heeft bijvoorbeeld een uitgebreide studie gepubliceerd waarbij juist werd bekeken wat nu precies de daadwerkelijke impact was van groene fondsen en het bijbehorende beleggingsbeleid. Eén van de conclusies was dat met uitsluitingen de dialoog met deze bedrijven niet meer mogelijk is. Hierdoor wordt de stimulans vanuit aandeelhouders beperkter, waardoor de impact van uitsluiting niet het beoogde effect heeft.

Wederom zijn de schrijvers:

  • Ruud Hadders, Responsible Investment Officer
  • Caspar SnijdersPortfolio manager Equities

Download het artikel (pdf) 

Read the article in english

Share Button