VBDO in gesprek met Athora Netherlands – Verzekeraar sluit zich aan bij de Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)

Het afgelopen jaar heeft VBDO samen met WNF de Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse financiële sector. De leden van de NZAOA committeren zich aan een transitie van hun beleggingsportefeuille naar net-zero GHG-emissies in 2050 in lijn met een maximum temperatuurstijging van 1.5 graden ten opzichte van pre-industriële niveau’s.

Volgende week zal deze internationale coalitie, van 60 institutionele asset owners met een belegd vermogen van $10 biljoen AuM, de net-zero commitments van de internationale financiële sector bij de COP26 in Glasgow presenteren.

Vanuit Nederland hebben Pensioenfonds Detailhandel en Univest zich aangesloten bij de NZAOA. Daarnaast zal Athora Netherlands zich binnenkort aansluiten bij de NZAOA. Reden voor ons om hierover in gesprek te gaan met Jan Willem de Vaal Sustainability manager bij Athora Netherlands en Ruud Hadders Responsible Investment Officer bij Actiam, de vermogensbeheerder van Athora Netherlands.

Wat zijn de overwegingen van Athora geweest voor deelname aan de NZAOA ?

Jan Willem – Wij hebben onze commitment uitgesproken om bij te dragen aan de ambities van het Klimaatakkoord. Het NZAOA maakt deze ambities nog concreter. Het sluit dus op elkaar aan en verhoogt het ambitieniveau, dat wordt vanuit Athora Netherlands gestimuleerd.

Waarom denken jullie dat andere Nederlandse vermogensbezitters zich nog niet in grote getalen hebben aangemeld?

Jan Willem – Ik denk dat er vrees heerst bij partijen over de concrete doelstellingen die er door het NZAOA worden gevraagd en de implicaties op de korte termijn voor de portefeuille.

Ruud – Klanten die wij spreken maken een weloverwogen keuze, ze willen niet alleen een commitment ondertekenen maar ook de gestelde doelstelling laten toetsen en daar feedback op krijgen. Dit doet elke partij op z’n eigen tempo.

Hoe geven jullie invullingen aan net-zero doelstelling/commitment en wat zijn de implicaties voor de beleggingsportefeuille?

Ruud – Door de door juiste bedrijven te selecteren die transitie plannen, werken we toe naar een Net Zero portefeuille. We analyseren deze bedrijven grondig en we zien het liefst dat hun Net Zero doelstellingen wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Wat zijn de verwachtingen van Athora NL en Actiam omtrent NZAOA? 

Ruud – We kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met de andere partijen in de alliantie over ambitieuze doelstellingen en hoe wij invulling kunnen geven aan de vereisten. We zien het vooral als een manier om kennis te delen en op te halen in de verschillende werkgroepen.

Athora Netherlands sluit zich aan bij de NZAOA, maar kiest bewust om de fossiele industrie niet uit te sluiten. Waarom niet, wat is jullie filosofie?

Jan Willem – Athora Netherlands en Actiam hebben een aanpak waarbij er binnen sectoren wordt gekeken naar bedrijven die enerzijds achterlopen maar wel de adaptieve capaciteiten hebben en een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Je hebt deze bedrijven hard nodig om de energietransitie te realiseren. Als blijkt dat deze bedrijven onvoldoende voortgang laten zien, worden ze alsnog uitgesloten van ons beleggingsuniversum. Anderzijds identificeren we koplopers waarin je juist wel wil beleggen. Met als uiteindelijk doel beleggen in de noodzakelijk transitie.

Wat zouden jullie tegen andere Nederlandse asset owners willen zeggen?

Jan-Willem – Wij willen graag inzetten op samenwerking. Het gaat om de vraag; hoe kunnen we samen beter worden in Nederland en Internationaal? Bij deze een oproep aan leden en niet-leden van de NZAOA; we gaan graag het gesprek aan en om van elkaar te leren, zodoende halen meerdere partijen er wat uit.

Reactie VBDO

VBDO verwacht van pensioenfondsen en verzekeraars dat zij een klimaatstrategie ontwikkelen met korte, middel- en lange termijndoelstellingen in lijn met het 1.5C doel van het Klimaatakkoord van Parijs. Uit de VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen, die op maandag 1 november bij Financial Investigator werd gepresenteerd, blijkt dat meer dan vier op de vijf pensioenfondsen geen uitgewerkte klimaatstrategie heeft. Wij begrijpen dat er veel paden naar Parijs zijn, samenwerking kan bijdragen aan een succesvolle klimaatstrategie. Hierin steunt VBDO NZAOA.

Share Button