Briefwisseling ACTIAM: ‘Social taxonomy’

ACTIAM publiceert een reeks ‘briefwisselingen’ tussen een specialist uit het ESG-team en een portefeuillemanager uit het aandelenteam. Zij belichten – ieder vanuit hun eigen perspectief – een bepaald onderwerp. Deze nieuwe editie gaat over ‘Social taxonomy’.

Afgelopen jaar was er veel aandacht voor de EU-taxonomie, een raamwerk dat bedrijven uniforme rapportagevereisten oplegt als het gaat om de impact van het bedrijf op het milieu. Dat de implementatie door bedrijven maar langzaam vormkrijgt, neemt niet weg dat de standaardisatie een grote stap in de goede richting is: voor beleggers betekent het meer transparantie, waardoor ‘greenwashing’ wordt bemoeilijkt. Ook het feit dat fondshuizen moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen voordat ze een fonds als duurzaam mogen bestempelen, draagt hieraan bij.

Het raamwerk richt zich echter uitsluitend op milieutechnische aspecten (oftewel de E binnen ESG), maar dit is slechts één onderdeel van duurzaam beleggen. De EU heeft dit onderkend en is gestart met de ontwikkeling van de “Social Taxonomy”. De huidige taxonomie zal als blauwdruk dienen voor de ontwikkeling van een taxonomie met betrekking tot sociale aspecten van duurzaamheid. De combinatie van deze twee taxonomieën zal uiteindelijk moeten leiden tot een uniforme en holistische aanpak en rapportage van bedrijven en vermogens- en fondsbeheerders.

Wederom zijn de schrijvers:

  • Ruud Hadders, Responsible Investment Officer
  • Caspar SnijdersPortfolio manager Equities

Download het artikel (pdf) 

Read the article in english

Share Button