Duurzaamheidsdata brengt gesprek op gang over beleggingskeuzes

Duurzaam beleggen is de norm geworden bij ABN AMRO. Nieuwe klanten krijgen standaard duurzaam beleggen aangeboden en ook huidige klantportefeuilles worden verduurzaamd. Via kwartaalrapportages verschaft ABN AMRO klanten inzicht in de mate van duurzaamheid van hun belegd vermogen.

In 2024 wil ABN AMRO 46 miljard euro aan duurzaam belegd vermogen beheren. Met 37 miljard euro in 2021 loopt de bank voor op schema.

“Het gaat héél hard. Het overgrote deel van het vermogen van nieuwe klanten gaat naar duurzaam beleggen”, vertelt Richard de Groot, hoofd van het Global Investments Center bij ABN AMRO. “Klantonderzoek laat ook zien dat mensen duurzaam beleggen steeds belangrijker vinden. We verwachten dan ook dat die groei zal aanhouden.”

Toch kan ‘duurzaamheid’ snel inhoudsloos of vrijblijvend worden, zeker in tijden waarin alle bedrijven claimen duurzaam te zijn. Daarom vindt ABN AMRO het belangrijk om duurzaamheid meetbaar te maken. Aan business developer Jesse van Scherrenburg de taak om dit soort niet-financiële data inzichtelijk te maken voor de klant (‘non-financial reporting’).

Beleggingen vertalen naar uitstoot

“Elk kwartaal ontvangen klanten van wie ABN AMRO het vermogensbeheer doet, of die we daarover adviseren, een rapportage van de prestaties van hun beleggingen”, vertelt Jesse. “Daarbij krijgen ze ook een factsheet, met statistieken en grafieken, waaruit de klant snel kan opmaken hoe duurzaam zijn aandelen werkelijk zijn.”

Jesse vervolgt: “We vertalen de aandelen naar CO2-uitstoot en de mate waarin de portefeuille aansluit bij het Klimaatakkoord van Parijs. Ook bekijken we in hoeverre de portefeuille bijdraagt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We gebruiken hiervoor de gegevens van dataprovider ISS Oekom. Tot slot laten we zien wat de gemiddelde ESG-risicobeoordeling voor de portefeuille is van duurzaamheidsonderzoeksbureau Sustainalytics (van Morningstar). Zo maken we duurzaamheid concreet. Voor obligaties en alternatieve beleggingen is dit overigens nog niet beschikbaar, maar daar werken we aan.”

“Met deze scores op klantportefeuilleniveau zijn we echt aan het pionieren”, zegt Jesse, die met zijn collega’s momenteel hard werkt aan het uitbreiden van de methodologieën en indicatoren. De duurzaamheidsdata wordt in 2022 bijvoorbeeld ook toegevoegd aan een online dashboard waar beleggingsklanten van ABN AMRO op elk moment toegang tot hebben.

Uitgesloten sectoren

Naast het aanbieden van duurzaamheidsdata over bedrijven, worden er bij duurzaam beleggen ook bepaalde sectoren categorisch uitgesloten. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven uit de tabaksindustrie, mijnbouw en wapenproductie.

Met andere bedrijven gaat ABN AMRO in gesprek. Op basis van internationale normen en verdragen − zoals de Global Compact van de Verenigde Naties – probeert de bank via zogeheten engagementpartners afspraken te maken voor verbeterplannen en concrete acties. Zo draagt ABN AMRO bij aan de transitie naar een meer duurzame economie, in lijn met de purpose ‘Banking for better, for generations to come’.

Duurzaamheid versus rendement

Gaat deze focus op duurzaamheid niet ten koste van het rendement? “Integendeel”, luidt het antwoord van Richard. “Gemiddeld scoren duurzame beleggingen zelfs beter. Dat is ook begrijpelijk: bedrijven die goed scoren op het gebied van duurzaamheid, zijn doorgaans kwalitatieve en transparante bedrijven die een visie hebben voor de toekomst. Daar zijn beleggers naar op zoek, en dat komt het rendement ten goede. Duurzame beleggingen presteerden vorig jaar beter dan de benchmark en ook dit jaar liggen duurzame beleggingen 2 à 3 procent voor. Duurzaamheidsdata wordt in die zin ook steeds belangrijker voor de waardering van bedrijven.”

Richard en Jesse verwachten dan ook dat duurzaam beleggen binnen afzienbare tijd de enige vorm van beleggen zal zijn. Ook omdat bedrijven die niet meegaan in de duurzaamheidstransitie het ‘heel moeilijk’ zullen krijgen. “Niet alleen beleggers verwachten van bedrijven een visie op duurzaamheid, maar ook overheden, consumenten en de maatschappij. Door het inzichtelijk maken van duurzaamheidsscores helpen we klanten geïnformeerde keuzes te maken en brengen we het gesprek met klanten op gang.”

Share Button