Grote beleggers sluiten zich aan bij Follow This met klimaatresoluties bij Shell, BP, Chevron en ExxonMobil

Zes toonaangevende beleggers met een beheerd vermogen van € 1.300 miljard * sluiten zich aan bij activistische aandeelhouder Follow This en dienen klimaatresoluties in bij Shell, BP, ExxonMobil en Chevron. De resoluties steunen de olie- en gasbedrijven om hun emissiereductiedoelstellingen voor 2030 in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

“Deze nieuwe en belangrijke stap van zes toonaangevende beleggers tilt de strijd tegen klimaatverandering naar een nieuw niveau”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Onze vraag om Scope 3 (product) emissiereducties voor olie- en gasbedrijven is hiermee volledig geland in de financiële markten, waardoor deze cruciale kwestie in het middelpunt van de belangstelling van verantwoordelijke institutionele beleggers komt te staan. We verwachten dat meer beleggers hun toonaangevende collega’s zullen volgen en voor verandering bij Big Oil zullen stemmen.”

De klimaatresolutie benadrukt “Aangezien de wereld heeft afgesproken de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, biedt de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie grote kansen voor een geïntegreerde energiemultinational.”

Twee nieuwe drogredenen

“Samen met verantwoordelijke beleggers moeten we de nieuwe drogredenen van de fossiele industrie weerleggen. Ten eerste, dat de huidige energiecrisis de klimaatcrisis moet overschaduwen, een argument – geholpen door de torenhoge winsten – dat onder andere BlackRock overtuigde zijn vraag naar Scope 3 (productemissies) emissiereducties in te trekken. Ten tweede, dat het probleem aan de vraagkant van energie ligt**.”

“We hopen dat beleggers eindelijk zullen beseffen dat Big Oil zo lang mogelijk aan fossiele brandstoffen zal blijven vasthouden, tenzij zij voor een andere richting stemmen. We zijn sinds mei in gesprek met elf oliemultinationals, en zij blijven zonder uitzondering volhouden dat de meerderheid van hun aandeelhouders hun huidige inadequate strategieën steunt door in mei tegen de Follow This resoluties te stemmen.”

Focus op Scope 3 in 2030 om rookgordijnen te voorkomen

In 2023 concentreren onze klimaatresoluties zich op Scope 3 (product) emissiereducties in 2030, omdat grootschalige reducties van de emissies van fossiele brandstoffen in dit kritieke decennium essentieel zijn om de klimaatcrisis te beperken. Zoals het IPCC heeft verklaard: “Zonder onmiddellijke en grote emissiereducties in alle sectoren is een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C niet haalbaar.”

“De focus op Scope 3 in 2030 laat de oliemultinationals geen speelruimte voor rookgordijnen over ‘netto nul emissies tegen 2050’ of reductiedoelstellingen voor operationele emissies (Scope 1 en 2, ongeveer 5% van de emissies). Doelstellingen voor 2050 hebben geen gevolgen voor middellangetermijnstrategieën (zie verwijzing naar juridische disclaimer in de resolutie voor Shell). Ondanks ‘netto nul in 2050’-doelstellingen komt geen van deze vier oliemultinationals ook maar in de buurt van emissiereductiedoelen voor 2030 in lijn met Parijs.”

Terugwinnen momentum

In de periode 2016 tot 2021 vertoonde het stemgedrag een exponentiële groei (zie onderstaande grafiek). In 2022 namen de stemmen af nadat Big Oil de aandeelhouders ervan wist te overtuigen dat de energiecrisis (en de bijbehorende megawinsten) de klimaatcrisis moest overschaduwen. Niettemin stemden 15% bij BP, 20% bij Shell, 28% bij ExxonMobil en 33% bij Chevron voor de Parijsdoelstellingen.

“Alleen als de stemmen weer omhooggaan, zullen de oliemultinationals voldoende veranderen. Anders zullen de oliemultinationals blijven beweren dat een grote meerderheid van de aandeelhouders achter hun huidige ontoereikende strategie staat. Onze campagnes hebben aangetoond dat oliemultinationals hun doelstellingen alleen aanscherpen als meer beleggers voor onze klimaatresoluties stemmen.”
In de afgelopen jaren hebben Shell, BP, Equinor, Chevron en Phillips66 Scope 3-doelstellingen vastgesteld nadat aandeelhouders voor de Follow This-klimaatdoelstellingenresoluties hadden gestemd.

Opmerkingen

  • Resoluties benadrukken sterkten, kansen en risico’s voor geïntegreerde energiemultinationals naast de financiële noodzaak voor beleggers om Parijs te halen
  • Follow This richt zich op vier van de grootste CO2-uitstoter ter wereld
  • De resoluties weerleggen de nieuwe drogredenen van de olie- en gasindustrie dat de huidige energiecrisis de klimaatcrisis moet overschaduwen en dat beleggers de vraagzijde moeten aanspreken
  •  In het geval van Shell bevat de resolutie de verklaring dat Shell zelf verwacht dat zijn absolute Scope 3 emissies tegen 2030 niet zullen veranderen (Shell’s CDP (Carbon Disclosure Project) Climate Change response).

* voor 2023 hebben zes beleggers in Europa en de VS (die in totaal € 1.300 miljard beheren) een of meer van de vier klimaatresoluties mede ingediend; vier daarvan zijn Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM, Frankrijk, beheert € 75 miljard, diende in bij Shell), Degroof Petercam Asset Management (DPAM, België, € 51 miljard, alle resoluties), Achmea Asset Management (Nederland, € 175 miljard, ExxonMobil) en Arjuna Capital (VS, $ 400 miljoen, Chevron en ExxonMobil); de anderen zullen later publiceren.

# In 2022 krabbelden grote beleggers zoals BlackRock terug op Scope 3; in 2021 stemde BlackRock voor 5 van de 6 Follow This klimaatresoluties, in 2022 stemde BlackRock tegen dezelfde resoluties, met de verklaring dat het tegen Scope 3 doelstellingen was.

** Nadat aandeelhouders voor de Follow This-klimaatresoluties stemden, stelden Shell en BP  Scope 3-doelen voor de verre toekomst. Toen beleggers begonnen aan te dringen op Scope 3-doelen voor 2030 (in plaats van de beloften van ‘netto nul in 2050’ te accepteren), schoof Big Oil de verantwoordelijkheid terug naar de vraagzijde.

Share Button