ING en EIB verstrekken EUR 300 miljoen om groene scheepvaart te financieren

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) tekenen vandaag een overeenkomst om investeringen in groene Europese scheepvaart te ondersteunen. Het betreft een totaalbedrag van EUR 300 miljoen. ING en EIB zullen elk EUR 150 miljoen bijdragen aan de kredietfaciliteit. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat sponsors van groene en duurzame projecten in de maritieme transportsector kunnen profiteren van gunstige financiële voorwaarden.

De kredietfaciliteit is beschikbaar voor klanten die grote interesse hebben in Europese projecten met een groen innovatie-aspect, zoals de bouw van nieuwe schepen of modernisering (retrofitting) van bestaande schepen, en geldt voor zowel de binnenvaart als de zeescheepvaart.

Deze overeenkomst maakt deel uit van de bredere duurzaamheidsstrategie van ING, die gericht is op het faciliteren en financieren van de maatschappelijke verschuiving naar duurzaamheid op ecologisch, economisch en sociaal gebied. Hiertoe helpen wij bij het ontwikkelen en promoten van duurzame bedrijfsmodellen en onderzoeken wij hoe duurzame financiering de energietransitie kan ondersteunen en de klimaatverandering kan bestrijden.

Om een gediversifieerde portefeuille te creëren, zal de kredietfaciliteit van EUR 300 miljoen de komende drie jaar geleidelijk samen met de EIB worden geïnvesteerd. Het scheepvaartteam van ING gaat de financieringsverbintenis leiden en beheren. De lening wordt gegarandeerd onder het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), hart van het Juncker Plan.

“Het zal geen geheim zijn dat de scheepvaartsector een belangrijke bijdrage levert aan de CO2-uitstoot. Klimaatactie is een van de topprioriteiten van de EIB en dit soort financiering moet worden gezien als een stimulans voor reders om te overwegen zaken anders aan te pakken”, aldus EIB-President Werner Hoyer. “De kredietfaciliteit is opgezet na vele gesprekken met Nederlandse partners uit de publieke en private sector en heeft tot doel de scheepvaartsector te helpen overschakelen naar een groenere toekomst.”

Isabel Fernandez, Head of Wholesale Banking bij ING, voegt daaraan toe: “Duurzaamheid is een belangrijke strategische prioriteit voor ING en we zijn erg trots dat we met de EIB kunnen samenwerken om onze scheepvaartklanten aan te moedigen na te denken over groenere en duurzamere financieringsmogelijkheden. Met deze overeenkomst ondersteunen wij onze scheepvaartklanten bij het veranderen van hun bedrijfsmodellen, zodat zij op een steeds duurzamere manier de toekomst tegemoet treden. De ondersteuning blijft van kracht gedurende het hele vergroeningsproces.”

Deze risicodragende kredietfaciliteit voor de scheepvaartsector is bedoeld voor projecten die de milieuprestaties van transportschepen verbeteren, gemeten naar vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en verhoging van de brandstofefficiëntie. Projectvoorstellen moeten worden ingediend bij ING en zijn onderworpen aan diens financiële en niet-financiële risicoacceptatiecriteria.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB zo’n EUR 2,18 miljard voor projecten in Nederland.

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een stevige Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 51.000 medewerkers van ING Bank bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen. De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N). Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van de strategie van ING, wat blijkt uit het feit dat Sustainalytics ING een leidende positie toekent in de banksector. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in de FTSE4Good-index en in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin ING ook tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Deze investering wordt gedaan onder het Green Shipping Guarantee (GSG) Programme, dat wordt ondersteund door zowel het “Connecting Europe Facility” (CEF) schuldinstrument van de EU, als het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Het programma is ontworpen voor algemene vlootvernieuwing, maar ook voor het retrofitten met duurzame technologie (zoals LNG, ballastwater, energie-efficiëntie, etc.). Het GSG programma is een vervolg op het werk van het European Sustainable Shipping Forum (ESSF) – een groep van experts die Lidstaten, stakeholders uit de scheepvaartindustrie en de Commissie samenbrengt.

Share Button