ACTIAM zet met aansluiting bij IIGCC nieuwe stap om klimaatverandering tegen te gaan

Door lid te worden van de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) – een samenwerkingsverband tussen investeerders op het gebied van klimaatverandering – zet ACTIAM een nieuwe stap in het adresseren van klimaatverandering. Via IIGCC krijgen beleggers een grotere gezamenlijke stem richting het bedrijfsleven en beleidsmakers.

Krachten bundelen

Met het lidmaatschap van IIGCC kan ACTIAM effectiever en efficiënter te werk gaan, door de krachten te bundelen op het gebied van engagement. Door samenwerking en het delen van ervaringen kan nog beter inzicht worden verkregen in klimaatgerelateerde beleggingsrisico’s en -kansen. Hiermee geeft ACTIAM verdere invulling aan de aanbevelingen uit het rapport ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken? Een nadere verkenning naar klimaatgerelateerde financiële risico’s’ van De Nederlandsche Bank (DNB) om als beleggers meer samen te werken bij de adressering van klimaatverandering.

ACTIAM wil via scenarioanalyses ook aanvullende informatie krijgen over de risico’s van klimaatverandering en dit is ook één van de speerpunten van het IIGCC. Het inzetten van scenarioanalyses voor het vaststellen van klimaatrisico’s is één van de aanbevelingen uit het in juni 2017 gepresenteerde rapport van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD richt zich in haar rapport op vier onderdelen: governance, strategie, risicobeheer en risicomaatstaven en deze aanbevelingen gelden zowel voor ondernemingen waarin wordt belegd als voor beleggers zelf.

Hans van Houwelingen, CEO van ACTIAM: “Klimaat is één van de focusthema’s van ACTIAM. Wij willen bijdragen aan een leefbare wereld op de lange termijn. Daarom committeerden we ons in december 2015 aan het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat we kritisch naar onze beleggingen kijken. Door middel van die beleggingen kunnen we namens onze klanten bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie en daarbij de risico’s beperken. We willen de CO2-intensiteit van onze beleggingen verlagen met behulp van de verschillende middelen die we als belegger tot onze beschikking hebben.”

Share Button