Van Lanschot Kempen rapporteert sterke resultaten in 2017 en geslaagd inspelen op duurzaamheid

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de jaarcijfers over 2017. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We kijken terug op een succesvol jaar. Sinds de start van onze transformatie naar een gespecialiseerde wealth manager vijf jaar geleden hebben we ieder jaar goede voortgang geboekt, waardoor we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

In 2017 is het onderliggend nettoresultaat gestegen naar € 112,3 miljoen. De organische groei (17%) van onze assets under management (AuM) was sterk. De overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland is onze derde succesvolle acquisitie in drie jaar tijd. Onze focus op wealth management is in 2017 verder toegenomen door de afbouw van de zakelijke kredietportefeuille tot € 0,9 miljard en door het afsplitsen of uitbesteden van diverse activiteiten die niet tot onze kernactiviteiten behoren. Zo is Van Lanschot Participaties verzelfstandigd en hebben we de uitbesteding van onze hypothekenadministratie afgerond.

In 2017 verbeterden wij de dienstverlening aan onze klanten door actief in te spelen op belangrijke markttrends als duurzaamheid en digitalisering. De lancering van de beleggingspropositie Duurzaam+ bij Private Banking en het Sustainable Value Creation Fund bij Asset Management zijn voorbeelden van nieuwe duurzame beleggingsoplossingen, die inspelen op de wensen van onze klanten. Digitalisering speelt bij alle kernactiviteiten in toenemende mate een belangrijke rol en maakt een datagedreven aanpak mogelijk. Dat biedt kansen voor het uitbreiden van onze wealth management-propositie voor zowel particuliere als institutionele klanten.

Private Banking

De toegenomen focus op wealth management en de investeringen in onze producten, organisatie en medewerkers in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. Met een netto-instroom van € 0,5 miljardv was het groeimomentum bij Private Banking sterk, met name in Nederland en België.

De groei bij Private Banking is onder meer het resultaat van de lancering van succesvolle nieuwe producten en diensten, die goed aansluiten bij de wensen van onze klanten. Een goed voorbeeld daarvan is de lancering van de beleggingspropositie Duurzaam+. Daarnaast is het beleggingsaanbod uitgebreid met diverse impact investing-oplossingen.

Kempen Asset Management

De groei van Asset Management in 2017 was sterk. Er zijn zeven fiduciaire mandaten gewonnen en vier nieuwe strategieën gelanceerd. Deze resultaten leidden tot een stijging van de AuM van ruim 30% naar € 45,5 miljard (ultimo 2016: € 34,8 miljard), als gevolg van € 9,0 miljard netto-instroom en € 1,7 miljard positieve koerseffecten. De totale client assets van Asset Management bedragen € 49,0 miljard. Asset Management breidt internationaal uit door het uitbouwen van de activiteiten in Londen en het openen van een kantoor in Parijs.

In 2017 zijn het Structured Credit Fund, Income Fund, European High Yield Fund en het Sustainable Value Creation Fund gelanceerd. Daarnaast is in 2017 ook gewerkt aan oplossingen voor impact investing en beleggingsmogelijkheden in minder liquide markten. De Global Impact Pool die begin dit jaar is gelanceerd is een resultaat hiervan. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van een private markets fund dat in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar komt voor klanten.

Lees het volledige persbericht

Share Button