Groene obligaties nieuw instrument om kapitaal aan te trekken voor landschapsinitiatieven

Bron
IUCN NL

Groene obligaties bieden een potentieel nieuw instrument om kapitaal aan te trekken voor landschapsinitiatieven. Dit blijkt een nieuw rapport van IUCN NL in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

“De sleutel tot succes is: de juiste stakeholders aan boord brengen,” zegt Gerhard Mulder, senior expert Green Economy bij IUCN NL. “Er moet met name een kredietwaardige financiële instelling bij betrokken zijn. Dan kan het uitgeven van groene obligaties voor landschappen een interessante nieuwe mogelijkheid bieden om investeringen te mobiliseren.”

Obligaties zijn schuldinstrumenten waarmee banken leningen kunnen verhandelen. Als vastrentende beleggingen stellen ze bedrijven en overheden in staat geld in te zamelen voor projecten door te lenen van beleggers die rente in ruil ontvangen. Net als aandelen worden ze doorgaans verhandeld op beurzen.

Schaal creëren

Als men groene obligaties wil uitgeven voor een landschapsinitiatief, is het belangrijk om een aantal voorwaarden goed te regelen, zo toont het rapport ‘Green Bonds and Integrated Landscape Management – Options for Innovative Financing of Landscape Initiatives’.

Ten eerste moeten groene obligaties minimaal $ 250 miljoen (en bij voorkeur $ 500 miljoen of meer) zijn. Een portfolio van projecten dat is ontwikkeld in een landschapscontext, zal waarschijnlijk niet snel deze investeringsschaal bereiken. Een oplossing is om meerdere projecten te bundelen, zodat deze schaal wel kan worden bereikt.

Ten tweede moet een investment grade of publieke financiële instelling in een vroeg stadium worden betrokken bij het structureren van de transactie. Beleggers zullen alleen beleggen in groene obligaties die zijn uitgegeven door kredietwaardige instanties: in de meeste gevallen is dit een overheid of een (publieke) bank. De overheid of bank zal vervolgens individuele projecten financieren.

Institutionalisering biedt voorsprong

Landschapsinitiatieven kunnen leren van hoe waterschappen in Nederland zijn georganiseerd. Waterschappen zijn democratisch gekozen instanties, hebben het recht om belastingen te heffen en kunnen op de Nederlandse Waterschapsbank, een publieke bank met een AAA-rating, rekenen om kapitaal aan te trekken. Nederlandse waterschappen zijn sterk geïnstitutionaliseerd waardoor ze op grote schaal kapitaal kunnen aantrekken.

“Landschapsinitiatieven die minder geïnstitutionaliseerd zijn, staan dus op achterstand”, zegt Mulder. “Als ze toch groene obligaties willen uitgeven, moeten ze samenwerken met overheden en andere belanghebbenden om hun capaciteit te versterken.”

Share Button