Nederlandse bedrijven halen steeds meer geld op via groene obligaties

Bron
DNB

Nederlandse bedrijven halen steeds meer kapitaal op via groene obligaties, blijkt uit nieuwe cijfers van DNB. Vooral niet-financiële bedrijven geven relatief veel groen schuldpapier uit: per eind september 2022 was circa 14 procent van de door deze firma’s uitgegeven obligaties geoormerkt als groen, vergeleken met 11 procent een jaar eerder.

De totale omvang van de Nederlandse groene obligatiemarkt bedroeg aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar EUR 91,5 miljard, een groei van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd kromp de totale obligatiemarkt vanwege oplopende rentes met bijna 10 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021, naar EUR 1.997 miljard.

Een kwart (EUR 22,8 miljard) van het totaalbedrag aan uitgegeven groene obligaties is afkomstig van bedrijven binnen de reële economie, ofwel bedrijven waarvan de economische activiteiten niet onder de financiële sector of de overheid vallen. Dit is zo’n 14 procent van het totaalbedrag aan uitgegeven obligaties door niet-financiële bedrijven, waarmee deze sector relatief gezien sterk voorloopt op andere sectoren zoals financiële holdings (4 procent, of EUR 31,9 miljard) en de centrale overheid (3 procent, of EUR 11,3 miljard).

Wanneer is een obligatie ‘groen’?

Het kapitaal dat via groene obligaties wordt opgehaald mag uitsluitend worden besteed aan de verduurzaming van de economie. Het uitgevende bedrijf committeert zich met dit financiële instrument expliciet aan de klimaatdoelen. Dit in tegenstelling tot reguliere obligaties, waar deze eisen aan bestedingen niet gelden. Bij verduurzaming van de economie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan investeringen ten gunste van de energietransitie en waterbeheer. Voor de classificatie van groene obligaties bestaan er meerdere standaarden en instanties die deze certificeren, bijvoorbeeld het Climate Bond Initiative en het ICMA. Vanuit de Europese Unie wordt er gewerkt aan een leidende standaard in lijn met eerder bekrachtigde EU-taxonomie.

Groene obligaties vooral uitgegeven door nuts- en techbedrijven

Vooral nutsbedrijven geven veel groen schuldpapier uit. Zo heeft netbeheerder TenneT, dat volledig in handen is van de Nederlandse staat, alleen al voor ruim EUR 12,5 miljard aan groene obligaties in de markt uitstaan. Daarnaast dragen techgiganten NXP Semiconductors (EUR 2,0 miljard) en Koninklijke Philips (EUR 1,7 miljard) veel bij aan het totaal.

Vergroening staatsschuld blijft achter op andere sectoren

Vergeleken met andere sectoren loopt de centrale overheid achter met de uitgifte van groene obligaties. De Nederlandse staat heeft in 2019 haar eerste groene obligatie uitgegeven die verschillende keren is heropend om extra kapitaal op te halen. Hoewel de ‘groene staatsschuld’ gestaag groeit, is deze lager dan de groene financiering in andere sectoren. Eind september was 3,2 procent van de Nederlandse staatsschuld ‘groen’ (EUR 11,3 miljard), terwijl dat percentage voor de totale Nederlandse economie 4,6 procent (EUR 91,5 miljard) bedroeg.

Daarmee heeft de Nederlandse staat overigens nog steeds meer groen kapitaal opgehaald ten opzichte van veel andere EU-landen: alleen Frankrijk, Duitsland en Italië hebben een groter bedrag uitstaan.

Nederland als groen doorstroomland

Qua omvang wordt het grootste deel van het groene kapitaal opgehaald door financiële holdings. Per eind september stond ongeveer EUR 31,9 miljard aan groene obligaties uit bij deze sector. Deze bedrijven dienen doorgaans als kredietverstrekkers binnen concernverband, waarbij het geld dat wordt opgehaald vaak wegvloeit naar het buitenland. Zo zijn Enel Finance International en Iberdrola International weliswaar grote Nederlandse uitgevers van groene obligaties, maar direct gelieerd aan Italiaanse en Spaanse nutsbedrijven. Hoewel het kapitaal dus middels een statutair Nederlands bedrijf wordt opgehaald, vindt de uiteindelijke investering – en dus de verduurzaming – doorgaans niet binnen de landsgrenzen plaats.

 

Share Button