Major development impact and profitability FMO in 2017

FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, maakt vandaag haar resultaten over 2017 bekend.

Resultaten impact 2017

-900.000 (in)directe banen ondersteund

-1.600.000 (tCO2eq) CO2-uitstoot vermeden

-3.057.000,000 nieuwe productie en gekatalyseerd geld

-42% groene investeringen

-Eerste close van klimaatfonds Climate Investor One

Resulten financieel 2017

-Netto winst € 255 miljoen (€ 176 miljoen in 2016)

-Totale portefeuille € 9.2 miljard

Key figures

(x € million) (unless otherwise stated)

  2017

2016

Δ%

(In) Direct Jobs supported (FTEs)

900,000

812,000

     11%
Avoided GHG emissions (tCO2eq)

1,600,000

    500,000

    220%
Green investments

       1,2971

519

   150%

Total income

  444

300

     48%

Total expenses

-99

-86

     15%

Value adjustments

-62

-1

 -6100%

Taxes

-37

-43

    -14%

Net profit

255

176

    45%

Total committed portfolio

9,155

9,778

    -6%

New commitments

1,9462

1,550

    26%

1) Green investments are the new investments for FMO’s account, the government funds and catalysed funds that have been labelled as green investments. 

2) New commitments and Total committed portfolio concern both investments for FMO’s account and investments for government funds managed by FMO. The government funds include MASSIF, IDF and AEF.  

 

Ontwikkelingen 2017

Onze activiteiten leverden een belangrijke bijdrage aan een betere wereld en genereerden tegelijkertijd goede financiële resultaten. Nieuwe productie in 2017 bedroeg in totaal EUR 3,1 miljard, waarvan EUR 1,1 miljard werd binnengehaald via derde partijen. Met onze investeringen ondersteunden we in totaal  900.000 banen en werd 1.600.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Onze 42% groene investeringen dragen bij aan vermindering van klimaatverandering en ondersteunen ook behoud van biodiversiteit, vermindering van watergebruik en duurzame bosbouw en agricultuur.

Een belangrijke doorbraak was de eerste sluiting van het klimaatfonds Climate Investor One, een door FMO geinitieerd, innovatief gemengd financieringsconcept op het gebied van duurzame energie. We waren ook mede-investeerder in FinTech door middel van het Finforward initiatief. Hiermee stimuleren we Afrikaanse banken te starten met het gebruik van FinTech instrumenten, wat het mogelijk maakt om diegenen te bereiken die nog geen toegang hebben tot het Afrikaanse financiële stelsel.

Gedurende 2017 zijn belangrijke stappen gezet op het vlak van stakeholder management. We herzagen ons duurzaamheidbeleid met specifieke aandacht voor klimaatactie en mensenrechten door middel van intensieve consultatie met belanghebbenden. De vooruitgang die daarbij werd geboekt kwam terug in de open en positieve terugkoppeling die we ontvingen van onze stakeholders, inclusief de Nederlandse regering en diverse non-gouvernementele organisaties.

In onze strategie naar het jaar 2025, zullen we sturen op onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in het algemeen en drie doelen in het bijzonder: Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG8), Minder ongelijkheid (SDG10) en Klimaatactie (SDG13). Op deze gebieden kunnen we de meeste impact hebben in de landen waar we het verschil kunnen maken. Investeren in lokale welvaart is iets dat we doen samen met onze partners (SDG17).

Vooruitblik 2018

Onze vooruitblik voor 2018 is algemeen positief. We verwachten een gemiddelde economische groei van 4% in opkomende markten, hetgeen ons in staat zou stellen onze plannen voor 2018 te realiseren. Om economische groei en fatsoenlijke banen te ondersteunen, hebben we als doel een totaal van EUR 2.5 miljard nieuwe productie in 2018. Dit is inclusief EUR 0,9 miljard aan geld van derden. Daarnaast wil FMO een bedrag van EUR 160 miljoen investeren via de overheidsfondsen MASSIF, AEF en IDF. We zullen onze focus richten op transacties met een hoge impact, daarbij de lokale welvaart versterkend op de plekken waar we investeren. Om bij te dragen aan het aanpakken van klimaatverandering streven we naar een percentage van 32% groene investeringen in onze nieuwe productie. Daarnaast zal 25% van de nieuwe productie een verwachte bijdrage gaan leveren aan het verminderen van ongelijkheid.

Jürgen Rigterink, CEO van FMO: “Ik kijk met trots terug op 2017. FMO heeft uitstekende resultaten laten zien en records behaald op het gebied van impact en rendement. We hebben ook onze strategie en ons stappenplan naar 2015 bijgesteld.

“Uw voorkeurspartner voor investeringen in lokale welvaart” – dat is het doel waar we naar streven voor de periode richting 2025. Dit is het resultaat van een grondige evaluatie van ons huidige operationele werkveld: een met stijgende verwachtingen van belanghebbenden, een markt voor investeringen in ontwikkelingslanden met steeds meer spelers en een toenemende internationele roep om economische en sociale ongelijkheid tussen landen te verminderen. Om effectief lokale welvaart te kunnen ondersteunen willen we voor onze belangrijkste stakeholders de voorkeurspartner zijn. .

We willen ook de voorkeurspartner zijn voor de Nederlandse overheid door investeringen in de private sector en klimaatfinanciering. Onze strategie richting 2025 is volledig in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waardoor ze bijdragen aan de prioriteitstelling van de Nederlandse overheid.

Meer dan 40% van onze nieuwe investeringen waren groen en we sloten meer dan 40 transacties af die bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid. Onze resultaten laten zien dat impact en rendement samen kunnen gaan. Onze netto winst van EUR 255 miljoen bereikte een recordniveau, mede als gevolg van diverse succesvolle exits van aandelenparticipaties.

Voor mij persoonlijk was 2017 ook een memorabel jaar. Het was mijn eerste volledige jaar als CEO van FMO en tevens het jaar waarin ik mijn vertrek aankondigde na een periode van bijna 10 jaar in de Raad van Bestuur van FMO. Dit geeft me een gemengd gevoel, het is eervol een belangrijke positie bij een andere instelling op het gebied van ontwikkelingsfinanciering te aanvaarden en tegelijkertijd moeilijk om op dit moment afscheid te nemen. Ik verlaat FMO met trots, onze resultaten over 2017 en de duidelijke strategische koers geven me vertrouwen dat FMO de voorkeurspartner zal worden voor investeringen in lokale welvaart”.

Share Button