Ruim 4.500 aanvragen voor SDE+ voorjaar 2018

RVO.nl ontving 4.535 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ voorjaar 2018. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedraagt € 5,3 miljard.

Zon-PV blijft populair met een aandeel van 96% van de totale aanvragen met een budget van bijna € 3 miljard. Biomassa warmte + WKK volgt met een aangevraagd budget van € 1,4 miljard.

Aanvragen SDE+ voorjaar 2018

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren. Van 13 maart tot en met 5 april 2018 konden bedrijven en instellingen SDE+ subsidie aanvragen.

Op 16 mei 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over het verloop van de eerste openstelling van de SDE+ in het voorjaar van 2018.

RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Een overzicht van de aanvragen per categorie is te vinden op de website van RVO.nl onder ‘Feiten en Cijfers’ van SDE+.

Share Button