Pensioenfondsen tegen ESG-bevoegdheden Europese Commissie

De Europese Commissie heeft vorige week drie voorstellen gedaan met betrekking tot de verdere uitwerking van het Actieplan ‘Sustainable Finance’.

Deze voorstellen gaan over:

  1. Een gezamenlijk EU classificatie systeem (taxonomy) om activiteiten te identificeren die als duurzaam gekwalificeerd kunnen worden. Bij het opstellen van deze taxonomy wordt rekening gehouden met bestaande marktpraktijken en initiatieven. De Europese Commissie maakt hiervoor gebruik van de adviezen van een expertgroep die momenteel in oprichting is.
  2. Een verordening over plichten voor investeerders m.b.t. rapportages: dit voorstel beoogt dat duidelijk wordt hoe institutionele beleggers zoals pensioenfondsen ESG-factoren mee zouden moeten nemen in hun rapportages. Daarnaast staat in het voorstel dat de Commissie de mogelijkheid krijgt om lagere regelgeving in de IORP-richtlijn vast te stellen. In deze lagere regelgeving wordt dan bepaald dat er rekening wordt gehouden met ESG-risico’s in het kader van ‘prudent person’ regels en dat ESG-risico’s meegenomen worden in investeringsbeslissingen en risicomanagementprocessen.
  3. Regels voor low-carbon benchmarks: deze zijn bedoeld om een nieuwe categorie van benchmarks te creëren, inclusief een ‘low-carbon benchmark of standard indices’ en een ‘positive carbon impact benchmark’.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een consultatie vrijgegeven om te evalueren op welke manier ESG-factoren het beste meegenomen kunnen worden in het advies van vermogensbeheerders en verzekeraars aan hun klanten.

De Pensioenfederatie omarmt de ambitie van de Europese Commissie om tot een meer duurzame economie te komen en zo goed mogelijke voorwaarden te creëren voor pensioenfondsen om duurzaam te beleggen.

De Pensioenfederatie is echter geen voorstander van lagere regelgeving in de IORP-richtlijn. Het invullen van Europese wetgeving via lagere regelgeving op detailniveau is een ongewenste ontwikkeling. De Pensioenfederatie zal de voorstellen verder bestuderen en het effect ervan op pensioenfondsen en deelnemers analyseren.

Share Button