Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT): ‘Bij verantwoord beleggen hoort ook meegaan met de tijd en ontwikkelingen’

Bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), dat meer dan 1,3 miljoen deelnemers heeft, is in 2017 de financiële positie verbeterd. Met doelbewust beleggingsbeleid werkt het fonds hard aan het vermogen voor het nominale en waardevaste pensioen. Gegeven die financiële doelstelling, belegt PMT zo verantwoord mogelijk. Ook beleggen in Nederland past hier prima bij. De deelnemers van PMT hebben tenslotte baat bij investeren in de Nederlandse economie, met bijbehorende werkgelegenheid, met name in de sector Metaal en Techniek. Bij verantwoord beleggen hoort ook meegaan met de tijd en ontwikkelingen. 

“Het is belangrijk dat je blijft kijken welke aandelen het best passen bij het fonds en de achterban. Deelnemers vinden het ook steeds belangrijker te weten of je als fonds verantwoord belegt, naast dat je genoeg rendement behaalt natuurlijk. Wij zijn nu twee jaar bezig om binnen het beleggingsbeleid een nieuwe aandelenstrategie te ontwikkelen. Na de zomer komen we daar mee naar buiten”, aldus Benne van Popta, werkgeversvoorzitter van PMT.

Verantwoord beleggen

PMT wil als pensioenfonds méér zijn dan de aanbieder van een financieel product voor de sector Metaal en Techniek. PMT gelooft dat financieel en maatschappelijk rendement samengaan: wij staan voor een duurzaam pensioen in een gezonde wereld. De financiële ambitie staat binnen het beleggingsbeleid voorop. Met dat uitgangspunt als basis, belegt PMT zo verantwoord mogelijk. PMT meent dat goede en stabiele rendementen verbonden zijn aan keuzes, in een verantwoord beleggingsbeleid, dat aansluit bij de kenmerken van de sector Metaal en Techniek. Want uiteindelijk gaat het om: een betaalbaar, duurzaam en zoveel mogelijk waardevast pensioen voor de mensen in de sector Metaal en Techniek.

Beleggen in Nederland

PMT draagt beleggen in Nederland een warm hart toe. Zowel tijdens het opbouwen van hun pensioen, als tijdens hun pensionering, zijn de deelnemers van PMT doorgaans verbonden met Nederland. Een gezonde Nederlandse economie en een bloeiend bedrijfsleven, met een bijbehorende werkgelegenheid, komt hen ten goede. PMT wil bijdragen aan het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid in Nederland. PMT belegt in vastgoed, hypotheken en bedrijfsleningen.

In 2017 is een aparte digitale nieuwsbrief voor werkgevers ontwikkeld. Deze nieuwsbrief gaat in op onderwerpen en ontwikkelingen, waarmee werkgevers te maken (kunnen) krijgen als het gaat om de pensioenregeling van PMT. Elke ‘nieuwe’ werkgever die onder PMT valt, maakt via een persoonlijk bezoek van een pensioenconsulent kennis met het pensioenfonds en de pensioenregeling. In 2017 is gestart met het verstevigen van de contacten met kleinere werkgevers, die onder de regeling vallen. In 2018 blijven de werkgeversconsulenten onverminderd beschikbaar voor werkgevers.

Generatiepact

Naast het deeltijdpensioen dat PMT al bood, hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Metaal en Techniek per 1 januari 2018 een generatiepact gesloten, dat oudere werknemers de gelegenheid biedt om minder te gaan werken en zo gezond hun pensioen te halen. Het generatiepact biedt jongeren ook de kans om aan de slag te gaan in een vaste baan. Er is sprake van een zogenaamde dubbele vrijwilligheid. Een oudere werknemer kan ervoor kiezen om korter te gaan werken, met behoud van een bepaald percentage van het loon én met behoud van de volledige pensioenopbouw. De werkgever mag zelf bepalen of hij hiermee akkoord gaat. Andersom kan ook. Door het gedeeltelijk terugtreden van oudere werknemers ontstaan vacatures, die door jongere werknemers kunnen worden opgevuld. PMT zorgt voor de registratie van de werkgevers en deelnemers aan het generatiepact en de juiste afhandeling van het pensioenonderdeel. Werkgevers kunnen dit in 2018 ook terugzien in het werkgeversportaal.

Lees het jaarverslag over 2017

 

Share Button